Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 35
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC "H" ZELENI
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 160040
      [Teza] => 3.8571
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 101
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ++TLAKOVEC 10X10X6 SIVI !!!!!!!
      [Pakiranje] => 990
      [Sifra] => 160101
      [Teza] => 1.35
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160453
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 12
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC 30X30X7 RDEČI posneti rob
      [Pakiranje] => 96
      [Sifra] => 160200
      [Teza] => 14.54
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161801
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 3.3428
      [Naziv] => ROBNIK 5X25X100 polkrožni, SIVI
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 160712
      [Teza] => 30
      [VPC] => 2.74
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161818
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 6.1732
      [Naziv] => ROBNIK 5X25X100 polkrožni, RDEČI
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 160729
      [Teza] => 30
      [VPC] => 5.06
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ROBNIK 8X20X50
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 160767
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168381
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 10.797
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA-STEB.40/40/5 sivi ravna
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 160811
      [Teza] => 20
      [VPC] => 8.85
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [7] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162259
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 3
      [MPC] => 13.603
      [Naziv] => KANALETA SEGMENTNA 50/70/22
      [Pakiranje] => 8
      [Sifra] => 160828
      [Teza] => 65
      [VPC] => 11.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [8] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165298
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 3
      [MPC] => 20.5204
      [Naziv] => KANALETA SEGMENTNA 54/60/30
      [Pakiranje] => 6
      [Sifra] => 160835
      [Teza] => 95
      [VPC] => 16.82
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [9] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => KANALETA SEGMENTNA 80     
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 160842
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [10] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161979
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-1 glad.siva 40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 160910
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [11] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162006
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-4 prana puconc 40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 160958
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [12] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162020
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-6 prana mar.rdeča 40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 160972
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [13] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162051
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-9 prana drob.zelen 40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 160989
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [14] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162136
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-17 pesk-brilj ru-be s čr.40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 161009
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [15] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162143
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-18 pesk-brilj bela s čr.40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 161023
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [16] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162167
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-20 drob.brušena bež 40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 161320
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [17] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162532
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 11
      [MPC] => 2.3546
      [Naziv] => BETONSKI ZIDAK-OPAŽNI 30; 50/29/19
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 161511
      [Teza] => 19
      [VPC] => 1.93
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [18] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162501
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 13
      [MPC] => 1.8666
      [Naziv] => BETONSKI ZIDAK NBB 20; 39/19/19
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 161528
      [Teza] => 18
      [VPC] => 1.53
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [19] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162518
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 13
      [MPC] => 2.6474
      [Naziv] => BETONSKI ZIDAK NBB 30; 39/29/19
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 161535
      [Teza] => 27
      [VPC] => 2.17
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [20] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163065
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 29.524
      [Naziv] => HUMUSNIK STEBER        
      [Pakiranje] => 92
      [Sifra] => 161719
      [Teza] => 23
      [VPC] => 24.2
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [21] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162044
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-8 prana drob.ze/be 40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 161733
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [22] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163201
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => CVET.KORITO 100/40/40 cm, GLADKO sivo
      [Pakiranje] => 2
      [Sifra] => 161771
      [Teza] => 150
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [23] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163218
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => CVET.KORITO 100/40/40 cm, GLADKO barvno
      [Pakiranje] => 2
      [Sifra] => 161788
      [Teza] => 150
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [24] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163294
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => CVET.KORITO peščenjak 100/40/28 sivo
      [Pakiranje] => 2
      [Sifra] => 161795
      [Teza] => 130
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [25] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163300
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => CVET.KORITO peščenjak 100/40/28 barv.
      [Pakiranje] => 2
      [Sifra] => 161801
      [Teza] => 130
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [26] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163317
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => CVET.KORITO peščenjak 40/25/20 sivo
      [Pakiranje] => 6
      [Sifra] => 161818
      [Teza] => 20
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [27] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163324
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => CVET.KORITO peščenjak 40/25/20 barv.
      [Pakiranje] => 6
      [Sifra] => 161825
      [Teza] => 20
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [28] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *-----CVET.KORITO FONTANA BARVNO
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 161917
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [29] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *-----CVET.KORITO TULIPAN
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 161924
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [30] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *-----CVET.KORITO TULIPAN BARVNO
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 161931
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [31] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162464
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.211
      [Naziv] => Škarpnik CVETLIČNI brez dna SIVI
      [Pakiranje] => 20
      [Sifra] => 162334
      [Teza] => 40
      [VPC] => 7.55
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [32] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162471
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 10.2602
      [Naziv] => Škarpnik CVETLIČNI brez dna RDEČI
      [Pakiranje] => 20
      [Sifra] => 162341
      [Teza] => 40
      [VPC] => 8.41
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [33] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162334
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *BOTANIKO SIVI z desko
      [Pakiranje] => 36
      [Sifra] => 162358
      [Teza] => 45.5
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [34] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162341
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *BOTANIKO RDEČI z desko
      [Pakiranje] => 36
      [Sifra] => 162365
      [Teza] => 45.5
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [35] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162365
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 8.174
      [Naziv] => Škarpnik BOTANIKO zaključek SIVI
      [Pakiranje] => 96
      [Sifra] => 162372
      [Teza] => 14
      [VPC] => 6.7
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [36] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162372
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.1012
      [Naziv] => Škarpnik BOTANIKO zaključek RDEČI
      [Pakiranje] => 96
      [Sifra] => 162389
      [Teza] => 14
      [VPC] => 7.46
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [37] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162396
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 1.5006
      [Naziv] => Škarpnik BOTANIKO deska SIVA
      [Pakiranje] => 120
      [Sifra] => 162396
      [Teza] => 9.5
      [VPC] => 1.23
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [38] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162402
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 1.9886
      [Naziv] => Škarpnik BOTANIKO deska RDEČA
      [Pakiranje] => 120
      [Sifra] => 162402
      [Teza] => 9.5
      [VPC] => 1.63
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [39] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163089
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.8632
      [Naziv] => OGRAJNI TEMELJ 21/17/70
      [Pakiranje] => 26
      [Sifra] => 162518
      [Teza] => 50
      [VPC] => 19.56
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [40] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163171
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 18.3
      [Naziv] => PALETA PODLESNIK - KAVCIJA
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 163010
      [Teza] => 20
      [VPC] => 15
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [41] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163188
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 18.3
      [Naziv] => PALETA EVRO - KAVCIJA 
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 163027
      [Teza] => 20
      [VPC] => 15
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [42] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *BETONSKI STEBER 6/6
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 162519
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [43] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *BETONSKI STEBER 8/8/280
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 162520
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [44] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *BETONSKI STEBER 8/8/200
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 162521
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [45] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *BETONSKI STEBER 8/8/170
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 162522
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [46] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *BETONSKI STEBER 8/8/300
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 162523
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [47] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *BETONSKI STEBER 8/8/330
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 162524
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [48] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => KG
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] =>      BARVA
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 162525
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [49] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164642
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 11.9804
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA-STEB.40/40/5 rjava ravna
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 163140
      [Teza] => 20
      [VPC] => 9.82
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [50] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163072
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => LOVILEC OLJ          
      [Pakiranje] => 1
      [Sifra] => 162517
      [Teza] => 460
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [51] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162266
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 7.6372
      [Naziv] => MULDA 33X30X10 SIVA      
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 160843
      [Teza] => 22
      [VPC] => 6.26
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [52] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169388
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 94.2206
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100/100/8 alpsko beli
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 163141
      [Teza] => 188
      [VPC] => 77.23
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [53] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163225
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *Cvet.korito 100cm, prano
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200001
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [54] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 35
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC "H" RJAVI
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200016
      [Teza] => 3.8571
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [55] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160477
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 12
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC 30X30X7 RJAVI posneti rob
      [Pakiranje] => 96
      [Sifra] => 200026
      [Teza] => 14.54
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [56] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160491
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 12
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC 30X30X7 ZELENI posneti rob
      [Pakiranje] => 96
      [Sifra] => 200028
      [Teza] => 14.54
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [57] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160637
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 12
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLA.OSMEROKOTNIK zeleni, v=7cm
      [Pakiranje] => 91.3
      [Sifra] => 200049
      [Teza] => 14.545
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [58] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160552
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC ŠKOF.KAPA ZLATA
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200052
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [59] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160569
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC ŠKOF.KAPA ZELENA
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200053
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [60] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161825
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 6.1732
      [Naziv] => ROBNIK 5X25X100 polkrožni, ČRNI
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200056
      [Teza] => 30
      [VPC] => 5.06
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [61] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161832
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 6.1732
      [Naziv] => ROBNIK 5X25X100 polkrožni, RJAVI
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200057
      [Teza] => 30
      [VPC] => 5.06
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [62] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162273
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 4
      [MPC] => 8.174
      [Naziv] => MULDA 33X30X10 RDEČA     
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200076
      [Teza] => 22
      [VPC] => 6.7
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [63] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162280
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 4
      [MPC] => 8.174
      [Naziv] => MULDA 33X30X10 ČRNA      
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200077
      [Teza] => 22
      [VPC] => 6.7
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [64] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162297
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 4
      [MPC] => 8.174
      [Naziv] => MULDA 33X30X10 RJAVA     
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200078
      [Teza] => 22
      [VPC] => 6.7
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [65] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162303
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 4
      [MPC] => 8.5278
      [Naziv] => MULDA 33X30X10 ZLATA     
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200079
      [Teza] => 22
      [VPC] => 6.99
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [66] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162310
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 4
      [MPC] => 9.394
      [Naziv] => MULDA 33X30X10 ZELENA     
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200080
      [Teza] => 22
      [VPC] => 7.7
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [67] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162549
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 4.8312
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 sivi enostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 161337
      [Teza] => 17
      [VPC] => 3.96
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [68] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162556
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 17
      [MPC] => 5.246
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 rdeči enostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 161344
      [Teza] => 17
      [VPC] => 4.3
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [69] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166714
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 5.246
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 črni enostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200081
      [Teza] => 17
      [VPC] => 4.3
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [70] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162570
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 5.246
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 rjavi enostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200082
      [Teza] => 17
      [VPC] => 4.3
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [71] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164994
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.7226
      [Naziv] => ZIDAK prestige 40/20/15 -ENOST.sah.rumen
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200083
      [Teza] => 17
      [VPC] => 6.33
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [72] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166721
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.893
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 črni dvostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200084
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 5.65
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [73] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164987
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 17
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK prestige 40/20/15 -ENOST.soško zelen
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 161351
      [Teza] => 17
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [74] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164147
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 22.4968
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA sah.rumena 40/40/5 ravna
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 161368
      [Teza] => 20
      [VPC] => 18.44
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [75] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *BRIŠI  stari:   ZIDAK 40 DVOST.RJAVI
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200085
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [76] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168428
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 11.9804
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA-STEB.40/40/5 rdeč ravna
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 161375
      [Teza] => 20
      [VPC] => 9.82
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [77] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *stari:   ZIDAK 40 DVOST.RUMEN
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200086
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [78] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164154
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA soško zelena 40/40/5 ravna
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 161382
      [Teza] => 20
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [79] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162754
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 17
      [MPC] => 9.882
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 sivi štiristr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 161399
      [Teza] => 24
      [VPC] => 8.1
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [80] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162761
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 10.7116
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 rdeči štiristr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 161405
      [Teza] => 24
      [VPC] => 8.78
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [81] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162785
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 10.7116
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 rjavi štirist.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200087
      [Teza] => 24
      [VPC] => 8.78
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [82] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166745
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 10.7116
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 črni štiristr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200088
      [Teza] => 24
      [VPC] => 8.78
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [83] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165052
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 14.762
      [Naziv] => ZIDAK prestige 40/20/15 -ŠTIRIST.sah.rumen
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200089
      [Teza] => 24
      [VPC] => 12.1
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [84] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165045
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK prestige 40/20/15 -ŠTIRIST.soško zelen
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 161412
      [Teza] => 24
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [85] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162822
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 6.8076
      [Naziv] => ZIDAK klasik 20/20/15 sivi ŠTIRISTR.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 161429
      [Teza] => 12
      [VPC] => 5.58
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [86] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162839
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 7.4176
      [Naziv] => ZIDAK klasik 20/20/15 rdeč ŠTIRISTR.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 161436
      [Teza] => 12
      [VPC] => 6.08
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [87] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166752
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.4176
      [Naziv] => ZIDAK klasik 20/20/15 črni ŠTIRISTR.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 200090
      [Teza] => 12
      [VPC] => 6.08
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [88] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162853
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.4176
      [Naziv] => ZIDAK klasik 20/20/15 rjavi ŠTIRISTR.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 200091
      [Teza] => 12
      [VPC] => 6.08
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [89] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165083
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.686
      [Naziv] => ZIDAK prestige 20/20/15 ŠTIRIST.sahara rumen
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 200092
      [Teza] => 12
      [VPC] => 6.3
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [90] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165076
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK prestige 20/20/15 ŠTIRIST.soško zelen
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 161443
      [Teza] => 12
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [91] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162891
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 4.1236
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA siva 20/28/6
      [Pakiranje] => 212
      [Sifra] => 161450
      [Teza] => 7
      [VPC] => 3.38
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [92] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162907
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 4.3188
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA rdeča 20/28/6
      [Pakiranje] => 212
      [Sifra] => 161467
      [Teza] => 7
      [VPC] => 3.54
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [93] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162921
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 4.3188
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA rjava 20/28/6
      [Pakiranje] => 212
      [Sifra] => 200093
      [Teza] => 7
      [VPC] => 3.54
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [94] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166806
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 4.3188
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA črna 20/28/6
      [Pakiranje] => 212
      [Sifra] => 200094
      [Teza] => 7
      [VPC] => 3.54
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [95] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165113
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.5148
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA sah. rumena 20/28/6
      [Pakiranje] => 212
      [Sifra] => 200095
      [Teza] => 7
      [VPC] => 5.34
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [96] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165106
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA soško zelena 20/28/6
      [Pakiranje] => 212
      [Sifra] => 161474
      [Teza] => 7
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [97] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162488
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 10.2602
      [Naziv] => Škarpnik CVETLIČNI brez dna RJAVI
      [Pakiranje] => 20
      [Sifra] => 200103
      [Teza] => 40
      [VPC] => 8.41
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [98] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162358
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *BOTANIKO RJAVI z desko
      [Pakiranje] => 36
      [Sifra] => 200105
      [Teza] => 45.5
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [99] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162389
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.1012
      [Naziv] => Škarpnik BOTANIKO zaključek RJAVI
      [Pakiranje] => 96
      [Sifra] => 200108
      [Teza] => 14
      [VPC] => 7.46
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [100] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162419
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 1.9886
      [Naziv] => Škarpnik BOTANIKO deska RJAVA
      [Pakiranje] => 120
      [Sifra] => 200109
      [Teza] => 9.5
      [VPC] => 1.63
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [101] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009
      [Enota_Mere] => M3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] =>      8-16/P AGREGAT, PRAN
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 163218
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [102] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009
      [Enota_Mere] => M3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] =>      0-32/P AGREGAT ZA BETON, PRAN
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 163171
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [103] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => GRAMOZNE KROGLE NAD 100    
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 163232
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [104] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160897
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 4.9776
      [Naziv] => Palisada KLASIK OVAL siva, v=40cm
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200237
      [Teza] => 16
      [VPC] => 4.08
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [105] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160903
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 6.0756
      [Naziv] => Palisada KLASIK OVAL rdeča, v=40cm
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200238
      [Teza] => 16
      [VPC] => 4.98
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [106] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160910
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 6.0756
      [Naziv] => Palisada KLASIK OVAL črna, v=40cm
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200239
      [Teza] => 16
      [VPC] => 4.98
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [107] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160927
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 6.0756
      [Naziv] => Palisada KLASIK OVAL rjava, v=40cm
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200240
      [Teza] => 16
      [VPC] => 4.98
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [108] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160941
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 6.0756
      [Naziv] => Palisada KLASIK OVAL zelena, v=40cm
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200241
      [Teza] => 16
      [VPC] => 4.98
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [109] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 5
      [Enota_Mere] => DAN
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ISPOSOJA
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200258
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [110] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC ŠESTEROKOT.RJ.T.
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200273
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [111] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160934
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 6.0756
      [Naziv] => Palisada KLASIK OVAL zlata, v=40cm
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200281
      [Teza] => 16
      [VPC] => 4.98
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [112] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162525
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 2.0252
      [Naziv] => BETONSKI ZIDAK-OPAŽNI 20; 50/19/19
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200296
      [Teza] => 17
      [VPC] => 1.66
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [113] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160866
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0.3294
      [Naziv] => Tla.Klasik OVAL veliki krož. sivi
      [Pakiranje] => 800
      [Sifra] => 200301
      [Teza] => 1.7532
      [VPC] => 0.27
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [114] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160873
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 78
      [MPC] => 0.3782
      [Naziv] => Tla.Klasik OVAL veliki krož.rjavi
      [Pakiranje] => 719.95
      [Sifra] => 200302
      [Teza] => 1.7532
      [VPC] => 0.31
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [115] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160835
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 104
      [MPC] => 0.3294
      [Naziv] => Tla.Klasik OVAL mali krož.sivi
      [Pakiranje] => 800
      [Sifra] => 200303
      [Teza] => 1.3106
      [VPC] => 0.27
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [116] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160842
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 104
      [MPC] => 0.3782
      [Naziv] => Tla.Klasik OVAL mali krož.rjavi
      [Pakiranje] => 720
      [Sifra] => 200304
      [Teza] => 1.3106
      [VPC] => 0.31
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [117] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163096
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 36.112
      [Naziv] => BETONSKI PLOH 237X25X5
      [Pakiranje] => 12
      [Sifra] => 200305
      [Teza] => 75
      [VPC] => 29.6
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [118] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162327
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 3
      [MPC] => 9.4428
      [Naziv] => MULDA 50X45X11 SIVA      
      [Pakiranje] => 24
      [Sifra] => 200306
      [Teza] => 45
      [VPC] => 7.74
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [119] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160156
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC ŠEST.B.POS.ROBA RDEČI
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200308
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [120] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162228
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 16.7506
      [Naziv] => LINIJSKI POŽIRALNIK - 75CM  
      [Pakiranje] => 24
      [Sifra] => 200310
      [Teza] => 45
      [VPC] => 13.73
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [121] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162235
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => POCINK.REŠET.75CM, L     
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200311
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [122] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *KROŽNI POKROVI FI 100
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200314
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [123] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PODALJŠEK ZA JAŠEK 40X40X20
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200316
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [124] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PODALJŠEK ZA JAŠEK 30X30X30
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200318
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [125] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PODALJŠEK ZA JAŠEK 60X60X60
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200320
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [126] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160859
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 104
      [MPC] => 0.4026
      [Naziv] => Tla.Klasik OVAL mali krož. zlati
      [Pakiranje] => 720
      [Sifra] => 200328
      [Teza] => 1.3106
      [VPC] => 0.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [127] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160880
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 78
      [MPC] => 0.4026
      [Naziv] => Tla.Klasik OVAL veliki krož. zlati
      [Pakiranje] => 719.95
      [Sifra] => 200329
      [Teza] => 1.7532
      [VPC] => 0.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [128] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *Rabat na POPLAVLJENE IZDELKE
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200330
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [129] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PODALJŠEK ZA JAŠEK 40X40X40  
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200331
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [130] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *OGRAJNI ZIDAK 40 VOG.RDEČI
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 161445
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [131] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166738
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 8.6498
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 črni tristra.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 161446
      [Teza] => 18
      [VPC] => 7.09
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [132] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *          ZIDAK 40 VOGALNI sahara rumen
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 161448
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [133] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *          ZIDAK 40 VOGALNI soško zelen
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 161449
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [134] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162105
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-14 pesk.siva z belo-čr.dr.40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200336
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [135] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162037
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-7 prana mar.bela 40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200337
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [136] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162099
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-13 pesk.zel.z zel.dr.40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200339
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [137] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162211
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-50x50,-23 prana puc
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 160957
      [Teza] => 30
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [138] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162204
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 5
      [MPC] => 4.6726
      [Naziv] => PLOŠČA-Klasik 50x50x5,-22 prana
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 160956
      [Teza] => 30
      [VPC] => 3.83
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [139] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162198
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 5
      [MPC] => 4.6726
      [Naziv] => PLOŠČA-Klasik 50x50x5,-21 gladka siva
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 160909
      [Teza] => 30
      [VPC] => 3.83
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [140] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162495
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 13
      [MPC] => 0.9394
      [Naziv] => BETONSKI ZIDAK NBB 10; 39/10/19
      [Pakiranje] => 132
      [Sifra] => 161527
      [Teza] => 9
      [VPC] => 0.77
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [141] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162075
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ++PLOŠČA-11 pesk.rdeča z b.dr.40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200345
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [142] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162129
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-16 pesk-brilj.ora.s čr.40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200346
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [143] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162068
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-10 peskana črna 40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 161008
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [144] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC prestige OSMEROKOTNI
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200382
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [145] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163195
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => VREČA BIG-BAG
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200384
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [146] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161122
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 45.4328
      [Naziv] => Stopnica ANTIKA bazalt, set=0,75m'
      [Pakiranje] => 18
      [Sifra] => 200385
      [Teza] => 104
      [VPC] => 37.24
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [147] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161139
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 45.4328
      [Naziv] => Stopnica ANTIKA melange, set=0,75m'
      [Pakiranje] => 18
      [Sifra] => 200386
      [Teza] => 104
      [VPC] => 37.24
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [148] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161092
      [Enota_Mere] => M2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZID ANTIKA melange
      [Pakiranje] => 3.6
      [Sifra] => 200388
      [Teza] => 440
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [149] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161085
      [Enota_Mere] => M2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZID ANTIKA bazalt
      [Pakiranje] => 3.6
      [Sifra] => 200389
      [Teza] => 440
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [150] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163966
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Plošča-MISTIKO morena 64x32x5,5 cm
      [Pakiranje] => 7.37
      [Sifra] => 200394
      [Teza] => 120
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [151] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161115
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 27.1206
      [Naziv] => ZID KAPA ANTIKA š:30cm, melange
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 200401
      [Teza] => 70.66
      [VPC] => 22.23
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [152] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161931
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 4.9776
      [Naziv] => Palisada KLASIK 12x18x40 naravno siva
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200402
      [Teza] => 20
      [VPC] => 4.08
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [153] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161948
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 7.5396
      [Naziv] => Palisada KLASIK 12x18x60 naravno siva
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200403
      [Teza] => 30
      [VPC] => 6.18
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [154] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161955
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 10.1382
      [Naziv] => Palisada KLASIK 12x18x80 naravno siva
      [Pakiranje] => 24
      [Sifra] => 200404
      [Teza] => 40
      [VPC] => 8.31
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [155] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161962
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 15.2744
      [Naziv] => Palisada KLASIK 12x18x120 naravno siva
      [Pakiranje] => 24
      [Sifra] => 200405
      [Teza] => 60
      [VPC] => 12.52
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [156] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165069
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.686
      [Naziv] => ZIDAK prestige 20/20/15 ŠTIRIST.alpsko bel
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 200410
      [Teza] => 12
      [VPC] => 6.3
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [157] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169418
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 136.1032
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100/100/16 alpsko beli
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 200411
      [Teza] => 376
      [VPC] => 111.56
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [158] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164970
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.7226
      [Naziv] => ZIDAK prestige 40/20/15 -ENOST.alpsko bel
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200412
      [Teza] => 17
      [VPC] => 6.33
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [159] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZIDAK 40 VOGALNI alpsko bel
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200413
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [160] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165038
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 14.762
      [Naziv] => ZIDAK prestige 40/20/15 -ŠTIRIST.alpsko bel
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200414
      [Teza] => 24
      [VPC] => 12.1
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [161] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165090
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.5148
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA alpsko bela 20/28/6
      [Pakiranje] => 212
      [Sifra] => 200415
      [Teza] => 7
      [VPC] => 5.34
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [162] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC PASTELA 20X30X7
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200416
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [163] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *JALOVINA + nakladanje
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200417
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [164] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161696
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 16.9946
      [Naziv] => Palisada PRESTIGE 18/12/ 40 granitno siva
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200425
      [Teza] => 20
      [VPC] => 13.93
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [165] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161702
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 21.4598
      [Naziv] => Palisada PRESTIGE 18/12/ 60 granitno siva
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200426
      [Teza] => 30
      [VPC] => 17.59
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [166] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161719
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 31.5004
      [Naziv] => Palisada PRESTIGE 18/12/ 80 granitno siva
      [Pakiranje] => 24
      [Sifra] => 200427
      [Teza] => 40
      [VPC] => 25.82
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [167] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC PASTELA OSMEROKOTNI
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200429
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [168] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161009
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 4
      [MPC] => 6.5636
      [Naziv] => ROBNIK ANTIKA bazalt 17/14/33
      [Pakiranje] => 70
      [Sifra] => 200430
      [Teza] => 20
      [VPC] => 5.38
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [169] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161016
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 4
      [MPC] => 6.5636
      [Naziv] => ROBNIK ANTIKA melange 17/14/33
      [Pakiranje] => 70
      [Sifra] => 200431
      [Teza] => 20
      [VPC] => 5.38
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [170] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162174
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-24 relief-vod.kamen rum 40x40 peskana
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200432
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [171] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162181
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-25 relief-vod.kamen rd. 40x40 peskana
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200433
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [172] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169548
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.8632
      [Naziv] => OGRAJNI TEMELJ 21/17/70 vogalni
      [Pakiranje] => 26
      [Sifra] => 200438
      [Teza] => 50
      [VPC] => 19.56
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [173] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169555
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.8632
      [Naziv] => OGRAJNI TEMELJ 21/17/70 tristranski
      [Pakiranje] => 26
      [Sifra] => 200439
      [Teza] => 50
      [VPC] => 19.56
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [174] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168404
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 11.9804
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA-STEB.40/40/5 črna ravna
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200440
      [Teza] => 20
      [VPC] => 9.82
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [175] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164055
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 3
      [MPC] => 3.9772
      [Naziv] => ROBNIK PALISADNI sivi  6/25/48
      [Pakiranje] => 102
      [Sifra] => 200441
      [Teza] => 16
      [VPC] => 3.26
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [176] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164062
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 3
      [MPC] => 5.2338
      [Naziv] => ROBNIK PALISADNI rjavi 6/25/48
      [Pakiranje] => 102
      [Sifra] => 200442
      [Teza] => 16
      [VPC] => 4.29
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [177] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164079
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 3
      [MPC] => 5.2338
      [Naziv] => ROBNIK PALISADNI zlati 6/25/48
      [Pakiranje] => 102
      [Sifra] => 200443
      [Teza] => 16
      [VPC] => 4.29
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [178] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161108
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 27.1206
      [Naziv] => ZID KAPA ANTIKA š:30cm, bazalt
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 200444
      [Teza] => 70.66
      [VPC] => 22.23
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [179] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166646
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 51.1546
      [Naziv] => Palisada PRESTIGE 18/12/120 granitno siva
      [Pakiranje] => 24
      [Sifra] => 200445
      [Teza] => 60
      [VPC] => 41.93
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [180] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZIDAK prestige beli 40/20/20
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200448
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [181] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164123
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZIDAK prestige beli 30/30/20
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200449
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [182] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164109
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZIDAK prestige-zakljucni el.beli
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200450
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [183] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZIDAK prestige-zakl.el.POL.beli
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200451
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [184] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164161
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 16.9946
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA alpsko bela 30/50/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200452
      [Teza] => 21
      [VPC] => 13.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [185] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164185
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.4968
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA alpsko bela 40/40/6 piramidna
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200453
      [Teza] => 20
      [VPC] => 18.44
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [186] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZIDAK prestige zelen 30/30/20
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200455
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [187] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164116
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZIDAK prestige-zakljucni el. zelen
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200456
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [188] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZIDAK prestige-zakljucni el.POL zelen
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200457
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [189] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164178
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA soško zelena 30/50/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200458
      [Teza] => 21
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [190] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164192
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA soško zelena 40/40/6 piramidna
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200459
      [Teza] => 20
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [191] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009162242
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 3
      [MPC] => 10.4554
      [Naziv] => KANALETA TRAPEZNA 48/50/25
      [Pakiranje] => 15
      [Sifra] => 200464
      [Teza] => 50
      [VPC] => 8.57
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [192] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164222
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 39.4426
      [Naziv] => Tla.ROMA ANTIK vulkano, v=7cm
      [Pakiranje] => 9.21
      [Sifra] => 200465
      [Teza] => 160
      [VPC] => 32.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [193] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164215
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Tla.ROMA INTAKT vulkano, v=7cm
      [Pakiranje] => 9.21
      [Sifra] => 200466
      [Teza] => 160
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [194] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ROBNIK 8X20X10 PASTEL
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200469
      [Teza] => 36
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [195] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *OGR.ZIDAK DVOST.40/20/20 sivi
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200470
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [196] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164390
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.893
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 zlati dvostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200472
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 5.65
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [197] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164451
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 8.6498
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 zlati tristra.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200475
      [Teza] => 18
      [VPC] => 7.09
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [198] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *OGR.ZIDAK-STEBER 30/30/20 sivi
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200476
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [199] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164512
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 10.9068
      [Naziv] => ZIDAK klasik 30/30/15-steber zlati
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200478
      [Teza] => 18
      [VPC] => 8.94
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [200] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169449
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 115.168
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100/50/16 alpsko bel
      [Pakiranje] => 4
      [Sifra] => 200480
      [Teza] => 376
      [VPC] => 94.4
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [201] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166844
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.4176
      [Naziv] => ZIDAK klasik 20/20/15 zlati ŠTIRISTR.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 200481
      [Teza] => 12
      [VPC] => 6.08
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [202] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164598
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 8.0398
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA 50/30/6 sivi
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200482
      [Teza] => 21
      [VPC] => 6.59
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [203] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164604
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 8.4546
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA 50/30/6 rjavi
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200483
      [Teza] => 21
      [VPC] => 6.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [204] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165168
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 8.4546
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA 50/30/6 rdeč
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200484
      [Teza] => 21
      [VPC] => 6.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [205] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164635
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 10.797
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA-STEB.40/40/6 sivi piramidna
      [Pakiranje] => 6
      [Sifra] => 200485
      [Teza] => 20
      [VPC] => 8.85
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [206] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168442
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 11.9804
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA-STEB.40/40/6 rjavi piramidna
      [Pakiranje] => 6
      [Sifra] => 200486
      [Teza] => 20
      [VPC] => 9.82
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [207] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165175
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 11.9804
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA-STEB.40/40/6 rdeč piramidna
      [Pakiranje] => 6
      [Sifra] => 200487
      [Teza] => 20
      [VPC] => 9.82
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [208] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *KAMEN NAD 250 mm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200490
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [209] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164260
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 39.4426
      [Naziv] => Tla.GRANDE ANTIK morena, v=7cm
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200491
      [Teza] => 160
      [VPC] => 32.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [210] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164253
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Tla.GRANDE INTAKT morena, v=7cm
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200492
      [Teza] => 160
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [211] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => T
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *Mivka za zasip kablov
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200506
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [212] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164277
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 8.3814
      [Naziv] => Škarpnik BOTANIKO SIVI
      [Pakiranje] => 36
      [Sifra] => 200507
      [Teza] => 36
      [VPC] => 6.87
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [213] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164284
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 9.7722
      [Naziv] => Škarpnik BOTANIKO RDEČI
      [Pakiranje] => 36
      [Sifra] => 200508
      [Teza] => 36
      [VPC] => 8.01
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [214] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164291
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 9.7722
      [Naziv] => Škarpnik BOTANIKO RJAVI
      [Pakiranje] => 36
      [Sifra] => 200509
      [Teza] => 36
      [VPC] => 8.01
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [215] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164581
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 16.9946
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA sah.rumena 30/50/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200520
      [Teza] => 21
      [VPC] => 13.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [216] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164628
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.4968
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA sah.rumena 40/40/6 piramidna
      [Pakiranje] => 6
      [Sifra] => 200521
      [Teza] => 20
      [VPC] => 18.44
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [217] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164307
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 5.2094
      [Naziv] => Škarpnik FLORA sivi
      [Pakiranje] => 36
      [Sifra] => 200522
      [Teza] => 31
      [VPC] => 4.27
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [218] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164314
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.283
      [Naziv] => Škarpnik FLORA rdeči
      [Pakiranje] => 36
      [Sifra] => 200523
      [Teza] => 31
      [VPC] => 5.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [219] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164321
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.283
      [Naziv] => Škarpnik FLORA rjavi
      [Pakiranje] => 36
      [Sifra] => 200524
      [Teza] => 31
      [VPC] => 5.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [220] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164338
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 4
      [MPC] => 6.5636
      [Naziv] => ROBNIK ANTIKA vulkano 17/14/33
      [Pakiranje] => 70
      [Sifra] => 200525
      [Teza] => 20
      [VPC] => 5.38
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [221] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164345
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.7844
      [Naziv] => ZIDAK prestige 40/20/15 -DVOST.alpsko bel
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200526
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 8.02
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [222] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164468
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 15.433
      [Naziv] => ZIDAK prestige 30/30/15 alpsko bel
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200527
      [Teza] => 18
      [VPC] => 12.65
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [223] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164406
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 13.5542
      [Naziv] => ZIDAK prestige 40/20/15 -TRIST.alpsko beli
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200528
      [Teza] => 18
      [VPC] => 11.11
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [224] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164529
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.0394
      [Naziv] => ZIDAK prestige 20/20/15 -TRIST.-alpsko bel
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 200529
      [Teza] => 12
      [VPC] => 5.77
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [225] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164352
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK prestige 40/20/15 -DVOST.soško zelen
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200530
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [226] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164475
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK prestige 30/30/15 soško zelen
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200531
      [Teza] => 18
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [227] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164413
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK prestige 40/20/15 -TRIST.soško zelen
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200532
      [Teza] => 18
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [228] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164536
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK prestige 20/20/15 -TRIST.soško zelen
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 200533
      [Teza] => 12
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [229] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164369
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.7844
      [Naziv] => ZIDAK prestige 40/20/15 -DVOST.sah.rumen
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200534
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 8.02
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [230] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164482
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 15.433
      [Naziv] => ZIDAK prestige 30/30/15 sahara rumen
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200535
      [Teza] => 18
      [VPC] => 12.65
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [231] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164420
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 13.5542
      [Naziv] => ZIDAK prestige 40/20/15 -TRIST.sah. rumen
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200536
      [Teza] => 18
      [VPC] => 11.11
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [232] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164543
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.0394
      [Naziv] => ZIDAK prestige 20/20/15 -TRIST.sahara rumen
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 200537
      [Teza] => 12
      [VPC] => 5.77
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [233] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164376
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.0756
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 sivi dvostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200539
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 4.98
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [234] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164383
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.893
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 rjavi dvostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200540
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 5.65
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [235] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165120
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.893
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 rdeči dvostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200541
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 5.65
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [236] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164437
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.8324
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 sivi tristran.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200542
      [Teza] => 18
      [VPC] => 6.42
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [237] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164444
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 8.6498
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 rjavi tristra.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200543
      [Teza] => 18
      [VPC] => 7.09
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [238] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165137
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 8.6498
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 rdeči tristra.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200544
      [Teza] => 18
      [VPC] => 7.09
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [239] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164499
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.9918
      [Naziv] => ZIDAK klasik 30/30/15-steber sivi
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200545
      [Teza] => 18
      [VPC] => 8.19
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [240] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165144
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 10.9068
      [Naziv] => ZIDAK klasik 30/30/15-steber rjavi
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200546
      [Teza] => 18
      [VPC] => 8.94
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [241] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164505
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 10.9068
      [Naziv] => ZIDAK klasik 30/30/15-steber rdeči
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200547
      [Teza] => 18
      [VPC] => 8.94
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [242] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164550
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 5.7706
      [Naziv] => ZIDAK klasik 20/20/15 sivi TRISTR.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 200548
      [Teza] => 12
      [VPC] => 4.73
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [243] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164567
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.1732
      [Naziv] => ZIDAK klasik 20/20/15 rjavi TRISTR.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 200549
      [Teza] => 12
      [VPC] => 5.06
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [244] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165151
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.1732
      [Naziv] => ZIDAK klasik 20/20/15 rdeč TRISTR.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 200550
      [Teza] => 12
      [VPC] => 5.06
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [245] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *LUČI - talne vgradne (solar led, premer
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200552
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [246] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *EYE leds modra
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200553
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [247] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *EYE leds - TRANSFORMATOR
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200554
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [248] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *EYE leds - PVC kabel (10m1)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200555
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [249] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kg
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *CEMENT, beli
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200560
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [250] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => KG
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => KEMACON LPA -areant
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200565
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [251] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165632
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 2.501
      [Naziv] => BETONSKI ZIDAK VOGALNIK 30; 40/29/19
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200574
      [Teza] => 22
      [VPC] => 2.05
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [252] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165625
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 2.2936
      [Naziv] => BETONSKI ZIDAK VOGALNIK 20; 40/19/19
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200575
      [Teza] => 15.5
      [VPC] => 1.88
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [253] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *Distančnik za plošče
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200576
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [254] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165601
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Tla.ROMA INTAKT san, v=7cm
      [Pakiranje] => 9.21
      [Sifra] => 200581
      [Teza] => 160
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [255] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165595
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-MODENA-50x50x6,-29 peskana
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200584
      [Teza] => 36
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [256] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165618
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Tla.GRANDE INTAKT san, v=7cm
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200590
      [Teza] => 160
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [257] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165700
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Tla.TOSCANA INTAK san , v=7cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200593
      [Teza] => 160
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [258] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161191
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 101
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLA.Prestige 10X10X6 violet
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200595
      [Teza] => 1.35
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [259] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165359
      [Enota_Mere] => M2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLA.VERTIGO INT.siera, v=7cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200596
      [Teza] => 160
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [260] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165427
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 39.4426
      [Naziv] => Tla.ROMA ANTIK san, v=7cm
      [Pakiranje] => 9.21
      [Sifra] => 200603
      [Teza] => 160
      [VPC] => 32.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [261] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165434
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 39.4426
      [Naziv] => Tla.GRANDE ANTIK san, v=7cm
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200604
      [Teza] => 160
      [VPC] => 32.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [262] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165731
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 39.4426
      [Naziv] => Tla.TOSCANA ANTIK san, v=7cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200607
      [Teza] => 160
      [VPC] => 32.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [263] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165441
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 4
      [MPC] => 6.5636
      [Naziv] => ROBNIK ANTIKA san 17/14/33
      [Pakiranje] => 70
      [Sifra] => 200611
      [Teza] => 20
      [VPC] => 5.38
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [264] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165489
      [Enota_Mere] => M2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZID ANTIKA san
      [Pakiranje] => 3.6
      [Sifra] => 200614
      [Teza] => 440
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [265] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165496
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZID ANTIKA vulkano
      [Pakiranje] => 3.6
      [Sifra] => 200615
      [Teza] => 440
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [266] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165502
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 27.1206
      [Naziv] => ZID KAPA ANTIKA š:30cm, san
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 200616
      [Teza] => 70.66
      [VPC] => 22.23
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [267] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165519
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 27.1206
      [Naziv] => ZID KAPA ANTIKA š:30cm, vulkano
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 200617
      [Teza] => 70.66
      [VPC] => 22.23
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [268] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165526
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 45.4328
      [Naziv] => Stopnica ANTIKA vulkano, set=0,75m'
      [Pakiranje] => 18
      [Sifra] => 200618
      [Teza] => 104
      [VPC] => 37.24
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [269] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165533
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 45.4328
      [Naziv] => Stopnica ANTIKA san, set=0,75m'
      [Pakiranje] => 18
      [Sifra] => 200619
      [Teza] => 104
      [VPC] => 37.24
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [270] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165588
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 5
      [MPC] => 4.2578
      [Naziv] => PLOŠČA-MODENA-50x50x5,3cm,-28 gladka siva
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200621
      [Teza] => 30
      [VPC] => 3.49
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [271] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Beton , velikosti do 60x60cm, železo do fi 6mm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 170100
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [272] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165748
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 10.675
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 40 bazalt
      [Pakiranje] => 120
      [Sifra] => 200631
      [Teza] => 15.4
      [VPC] => 8.75
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [273] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165786
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 15.7014
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 60 bazalt
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200632
      [Teza] => 23
      [VPC] => 12.87
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [274] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165823
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 20.9352
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 80 bazalt
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200633
      [Teza] => 30.6
      [VPC] => 17.16
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [275] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165861
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 27.5232
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x100 bazalt
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200634
      [Teza] => 38.4
      [VPC] => 22.56
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [276] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165649
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZID ANTIKA-TOSKANA melange
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 200637
      [Teza] => 440
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [277] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165656
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZID ANTIKA-TOSKANA bazalt
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 200638
      [Teza] => 440
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [278] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165663
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZID ANTIKA-TOSKANA san
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 200639
      [Teza] => 440
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [279] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165670
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZID ANTIKA-TOSKANA vulkano
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 200640
      [Teza] => 440
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [280] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => TON
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Opeka drobljena - strešna 0-4
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200641
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [281] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161207
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 101
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLA.Prestige 10X10X6 sošk.zelen
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200644
      [Teza] => 1.35
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [282] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161221
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 101
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLA.Prestige 10X10X6 ariz.zlat
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200646
      [Teza] => 1.35
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [283] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161238
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 101
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLA.Prestige 10X10X6 kan.orange
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200647
      [Teza] => 1.35
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [284] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161306
      [Enota_Mere] => KOM
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 51
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLA.Prestige 10X20X6 ariz.zlat
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200649
      [Teza] => 2.7
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [285] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009161368
      [Enota_Mere] => KOM
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 26
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLA.Prestige 20X20X6 soš.zelen
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200653
      [Teza] => 5.4
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [286] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => lego
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 120.7556
      [Naziv] => Betonski blok sestavljiv 120/60/60 cm
      [Pakiranje] => 1
      [Sifra] => 200669
      [Teza] => 1020
      [VPC] => 98.98
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [287] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165755
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 10.675
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 40 melange
      [Pakiranje] => 120
      [Sifra] => 200676
      [Teza] => 15.4
      [VPC] => 8.75
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [288] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165793
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 15.7014
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 60 melange
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200677
      [Teza] => 23
      [VPC] => 12.87
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [289] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165830
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 20.9352
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 80 melange
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200678
      [Teza] => 30.6
      [VPC] => 17.16
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [290] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165878
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 27.5232
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x100 melange
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200679
      [Teza] => 38.4
      [VPC] => 22.56
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [291] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165762
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 10.675
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 40 vulkano
      [Pakiranje] => 120
      [Sifra] => 200680
      [Teza] => 15.4
      [VPC] => 8.75
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [292] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165809
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 15.7014
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 60 vulkano
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200681
      [Teza] => 23
      [VPC] => 12.87
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [293] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165847
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 20.9352
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 80 vulkano
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200682
      [Teza] => 30.6
      [VPC] => 17.16
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [294] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165885
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 27.5232
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x100 vulkano
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200683
      [Teza] => 38.4
      [VPC] => 22.56
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [295] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165779
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 10.675
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 40 san
      [Pakiranje] => 120
      [Sifra] => 200684
      [Teza] => 15.4
      [VPC] => 8.75
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [296] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165816
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 15.7014
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 60 san
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200685
      [Teza] => 23
      [VPC] => 12.87
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [297] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165854
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 20.9352
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 80 san
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200686
      [Teza] => 30.6
      [VPC] => 17.16
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [298] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165892
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 27.5232
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x100 san
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200687
      [Teza] => 38.4
      [VPC] => 22.56
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [299] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165908
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK bazalt 120/50/16 enostransko lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 200688
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [300] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165915
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK melange 120/50/16 enostransko lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 200689
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [301] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165922
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK vulkano 120/50/16 enostransko lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 200690
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [302] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165939
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK san 120/50/16 enostransko lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 200691
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [303] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *JALOVINA - Kidričevo
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200700
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [304] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165991
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Tla.ROMA INTAKT siera, v=7cm
      [Pakiranje] => 9.21
      [Sifra] => 200708
      [Teza] => 160
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [305] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166035
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Tla.TOSCANA INTAK siera, v=7cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200716
      [Teza] => 160
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [306] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166042
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 39.4426
      [Naziv] => Tla.TOSCANA ANTIK siera, v=7cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200717
      [Teza] => 160
      [VPC] => 32.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [307] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166011
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Tla.GRANDE INTAKT siera, v=7cm
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200718
      [Teza] => 160
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [308] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166028
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 39.4426
      [Naziv] => Tla.GRANDE ANTIK siera, v=7cm
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200719
      [Teza] => 160
      [VPC] => 32.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [309] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166004
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 39.4426
      [Naziv] => Tla.ROMA ANTIK siera, v=7cm
      [Pakiranje] => 9.21
      [Sifra] => 200720
      [Teza] => 160
      [VPC] => 32.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [310] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166165
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 34.16
      [Naziv] => Tla.MEGA INTAKT vulkano, 64x32x7
      [Pakiranje] => 6.14
      [Sifra] => 200725
      [Teza] => 160
      [VPC] => 28
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [311] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166189
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 34.16
      [Naziv] => Tla.MEGA INTAKT siera, 64x32x7
      [Pakiranje] => 6.14
      [Sifra] => 200726
      [Teza] => 160
      [VPC] => 28
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [312] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166127
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 49.0928
      [Naziv] => Tla.MEGA ANTIK vulkano, 64x32x7
      [Pakiranje] => 6.14
      [Sifra] => 200727
      [Teza] => 160
      [VPC] => 40.24
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [313] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166141
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 49.0928
      [Naziv] => Tla.MEGA ANTIK siera, 64x32x7
      [Pakiranje] => 6.14
      [Sifra] => 200728
      [Teza] => 160
      [VPC] => 40.24
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [314] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164130
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.4968
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA alpsko bela 40/40/5 ravna
      [Pakiranje] => 6
      [Sifra] => 200729
      [Teza] => 20
      [VPC] => 18.44
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [315] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430781
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => TEMELJ 62x22x13 cm Lorenčič
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200730
      [Teza] => 32
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [316] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PESEK 0-2, v vreči = 40kg
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200733
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [317] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PESEK 0-4, v vreči = 40kg
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200734
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [318] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PESEK 0-8, v vreči = 40kg
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200735
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [319] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167094
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 133.8828
      [Naziv] => ZID ANTIKA obloga 2 - 3 cm
      [Pakiranje] => 8.46
      [Sifra] => 200739
      [Teza] => 70
      [VPC] => 109.74
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [320] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167100
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 92.6834
      [Naziv] => ZID ANTIKA obloga 5 - 6 cm
      [Pakiranje] => 8.46
      [Sifra] => 200740
      [Teza] => 140
      [VPC] => 75.97
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [321] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] =>      0-32 DROBLJEN TAMPON
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200741
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [322] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Gramoz - vedro
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200743
      [Teza] => 40
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [323] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166257
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 30.2926
      [Naziv] => Tla.SICILIANA INTAKT san
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200750
      [Teza] => 160
      [VPC] => 24.83
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [324] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166264
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 30.2926
      [Naziv] => Tla.SICILIANA INTAKT siera
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200751
      [Teza] => 160
      [VPC] => 24.83
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [325] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166202
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 44.2616
      [Naziv] => Tla.SICILIANA ANTIK vulkano
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200753
      [Teza] => 160
      [VPC] => 36.28
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [326] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166219
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 44.2616
      [Naziv] => Tla.SICILIANA ANTIK san
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200754
      [Teza] => 160
      [VPC] => 36.28
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [327] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166226
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 44.2616
      [Naziv] => Tla.SICILIANA ANTIK siera
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200755
      [Teza] => 160
      [VPC] => 36.28
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [328] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166172
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 34.16
      [Naziv] => Tla.MEGA INTAKT san 64/32/7
      [Pakiranje] => 9.83
      [Sifra] => 200757
      [Teza] => 160
      [VPC] => 28
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [329] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166134
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 49.0928
      [Naziv] => Tla.MEGA ANTIK san 64/32/7
      [Pakiranje] => 6.14
      [Sifra] => 200759
      [Teza] => 160
      [VPC] => 40.24
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [330] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166325
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 47.946
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 10/10/7, alpsko bela
      [Pakiranje] => 7.92
      [Sifra] => 200760
      [Teza] => 160
      [VPC] => 39.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [331] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168602
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 47.946
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 10/10/7, granitno siva
      [Pakiranje] => 7.92
      [Sifra] => 200761
      [Teza] => 160
      [VPC] => 39.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [332] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166332
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 47.946
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 10/10/7, carbodur
      [Pakiranje] => 7.92
      [Sifra] => 200762
      [Teza] => 160
      [VPC] => 39.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [333] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168633
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 10/10/7, sahara rumena
      [Pakiranje] => 7.92
      [Sifra] => 200765
      [Teza] => 160
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [334] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166349
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 47.946
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 10/20/7, alpsko bela
      [Pakiranje] => 7.68
      [Sifra] => 200768
      [Teza] => 160
      [VPC] => 39.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [335] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168664
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 47.946
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 10/20/7, granitno siva
      [Pakiranje] => 7.68
      [Sifra] => 200769
      [Teza] => 160
      [VPC] => 39.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [336] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166363
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 47.946
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 20/20/7, alpsko bela
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 200772
      [Teza] => 160
      [VPC] => 39.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [337] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168725
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 47.946
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 20/20/7, granitno siva
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 200773
      [Teza] => 160
      [VPC] => 39.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [338] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166370
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 47.946
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 20/20/7, carbodur
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 200774
      [Teza] => 160
      [VPC] => 39.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [339] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168756
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 20/20/7, sahara rumena
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 200777
      [Teza] => 160
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [340] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166387
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 47.946
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 20/30/7, alpsko bela
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200780
      [Teza] => 160
      [VPC] => 39.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [341] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168787
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 47.946
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 20/30/7, granitno siva
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200781
      [Teza] => 160
      [VPC] => 39.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [342] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166073
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 74.3102
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100/50/8 alpsko bel
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 200793
      [Teza] => 188
      [VPC] => 60.91
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [343] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430033
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 59.8898
      [Naziv] => Tla.Dekor INTAKT 100x50x8 morena
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 200794
      [Teza] => 188
      [VPC] => 49.09
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [344] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167056
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 44.3348
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ANTIKA - 10/10/7 črna
      [Pakiranje] => 7.92
      [Sifra] => 200797
      [Teza] => 160
      [VPC] => 36.34
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [345] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166400
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.143
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 10/10/7, črni
      [Pakiranje] => 7.92
      [Sifra] => 200807
      [Teza] => 160
      [VPC] => 18.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [346] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166417
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.997
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 10/10/7, rjavi
      [Pakiranje] => 7.92
      [Sifra] => 200808
      [Teza] => 160
      [VPC] => 18.85
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [347] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166424
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.851
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 10/10/7, zlati
      [Pakiranje] => 7.92
      [Sifra] => 200809
      [Teza] => 160
      [VPC] => 19.55
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [348] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169005
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.143
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 10/10/7, rdeči
      [Pakiranje] => 7.92
      [Sifra] => 200810
      [Teza] => 160
      [VPC] => 18.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [349] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166448
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.143
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 10/20/7, črni
      [Pakiranje] => 7.68
      [Sifra] => 200811
      [Teza] => 160
      [VPC] => 18.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [350] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166455
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.997
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 10/20/7, rjavi
      [Pakiranje] => 7.68
      [Sifra] => 200812
      [Teza] => 160
      [VPC] => 18.85
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [351] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166462
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.851
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 10/20/7, zlati
      [Pakiranje] => 7.68
      [Sifra] => 200813
      [Teza] => 160
      [VPC] => 19.55
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [352] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169012
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.143
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 10/20/7, rdeči
      [Pakiranje] => 7.68
      [Sifra] => 200814
      [Teza] => 160
      [VPC] => 18.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [353] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166486
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.143
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 20/20/7, črni
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 200815
      [Teza] => 160
      [VPC] => 18.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [354] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166493
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.997
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 20/20/7, rjavi
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 200816
      [Teza] => 160
      [VPC] => 18.85
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [355] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166509
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.851
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 20/20/7, zlati
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 200817
      [Teza] => 160
      [VPC] => 19.55
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [356] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169029
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.143
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 20/20/7, rdeči
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 200818
      [Teza] => 160
      [VPC] => 18.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [357] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166530
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.143
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 30/20/7, črni
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200820
      [Teza] => 160
      [VPC] => 18.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [358] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166547
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.997
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 30/20/7, rjavi
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200821
      [Teza] => 160
      [VPC] => 18.85
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [359] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166554
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.851
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 30/20/7, zlati
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200822
      [Teza] => 160
      [VPC] => 19.55
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [360] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169036
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.143
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 30/20/7, rdeči
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200823
      [Teza] => 160
      [VPC] => 18.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [361] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166578
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 24.4488
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 30/20/7, marmorata
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200824
      [Teza] => 160
      [VPC] => 20.04
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [362] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166837
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 5.246
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 zlati enostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200745
      [Teza] => 17
      [VPC] => 4.3
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [363] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166820
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 10.7116
      [Naziv] => ZIDAK klasik 40/20/15 zlati štiristr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 200831
      [Teza] => 24
      [VPC] => 8.78
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [364] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166776
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 10.9068
      [Naziv] => ZIDAK klasik 30/30/15-steber črni
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200746
      [Teza] => 18
      [VPC] => 8.94
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [365] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164574
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.1732
      [Naziv] => ZIDAK klasik 20/20/15 zlati TRISTR.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 200747
      [Teza] => 12
      [VPC] => 5.06
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [366] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166769
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.1732
      [Naziv] => ZIDAK klasik 20/20/15 črni TRISTR.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 200832
      [Teza] => 12
      [VPC] => 5.06
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [367] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166813
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 4.3188
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA zlata 20/28/6
      [Pakiranje] => 212
      [Sifra] => 200833
      [Teza] => 7
      [VPC] => 3.54
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [368] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164611
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 8.4546
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA 50/30/6 zlata
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200834
      [Teza] => 21
      [VPC] => 6.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [369] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166783
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 8.4546
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA 50/30/6 črna
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200835
      [Teza] => 21
      [VPC] => 6.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [370] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164659
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 11.9804
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA-STEB.40/40/6 zlata piramidna
      [Pakiranje] => 6
      [Sifra] => 200836
      [Teza] => 20
      [VPC] => 9.82
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [371] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166790
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 11.9804
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA-STEB.40/40/6 črna piramidna
      [Pakiranje] => 6
      [Sifra] => 200837
      [Teza] => 20
      [VPC] => 9.82
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [372] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167629
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PESEK 0 - 0,8 za fugiranje; vreča: 25kg
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200849
      [Teza] => 25
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [373] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167636
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PESEK 0 - 2 pran ; vreča: 25kg
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200850
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [374] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167186
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PESEK 0 - 4 ; vreča: 25kg
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200851
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [375] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167643
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PESEK 0 - 8 ; vreča: 25kg
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200852
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [376] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167193
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PESEK 4 - 8 ; vreča: 25kg
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200853
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [377] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167018
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-37 relief.past.rum. 40x40x5
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200854
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [378] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kg
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo za dodatek - cement
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200857
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [379] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PLINSKI STEBER
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200862
      [Teza] => 75
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [380] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] =>      0-8P AGREGAT ZA TLAKOVCE, Kidričevo
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200863
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [381] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] =>      16-32P AGREGAT, PRAN, Kidričevo
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200865
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [382] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *JALOVINA, Kidričevo
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200873
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [383] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => TON
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *Jalovina, Kidričevo
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200874
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [384] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167308
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => CVET.KORITO peščenjak 100/40/50 sivo
      [Pakiranje] => 2
      [Sifra] => 161793
      [Teza] => 150
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [385] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167346
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => CVET.KORITO peščenjak 100/40/50 barvno
      [Pakiranje] => 2
      [Sifra] => 161794
      [Teza] => 150
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [386] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167117
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 2.745
      [Naziv] => ROBNIK 5X20X100 polkrožni, SIVI
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200876
      [Teza] => 23
      [VPC] => 2.25
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [387] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167001
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA-38 reliefna, črna; 40x40
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200885
      [Teza] => 19
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [388] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167162
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 4.4652
      [Naziv] => ROBNIK 5X20X100 polkrožni, ČRNI
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200888
      [Teza] => 23
      [VPC] => 3.66
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [389] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167155
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 4.4652
      [Naziv] => ROBNIK 5X20X100 polkrožni, RDEČI
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 200889
      [Teza] => 23
      [VPC] => 3.66
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [390] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168572
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.4228
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 30/20/7, sivi
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200893
      [Teza] => 160
      [VPC] => 16.74
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [391] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168565
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.4228
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 20/20/7, sivi
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 200894
      [Teza] => 160
      [VPC] => 16.74
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [392] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168558
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.4228
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 10/20/7, sivi
      [Pakiranje] => 7.68
      [Sifra] => 200895
      [Teza] => 160
      [VPC] => 16.74
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [393] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168541
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.4228
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 10/10/7, sivi
      [Pakiranje] => 7.92
      [Sifra] => 200896
      [Teza] => 160
      [VPC] => 16.74
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [394] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168190
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 9.6258
      [Naziv] => ROBNIK 15X20X100 sivi - ležeči
      [Pakiranje] => 20
      [Sifra] => 200898
      [Teza] => 62
      [VPC] => 7.89
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [395] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168183
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 6.5148
      [Naziv] => ROBNIK 10X20X100 siv
      [Pakiranje] => 33
      [Sifra] => 200899
      [Teza] => 43
      [VPC] => 5.34
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [396] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168176
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 6.5148
      [Naziv] => ROBNIK 8X25X100 sivi
      [Pakiranje] => 39
      [Sifra] => 200900
      [Teza] => 43
      [VPC] => 5.34
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [397] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168152
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 1.1346
      [Naziv] => TRAVNIK KLASIK 22x12x4,5 sivi
      [Pakiranje] => 480
      [Sifra] => 200901
      [Teza] => 3
      [VPC] => 0.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [398] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167889
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 39.4426
      [Naziv] => Tla.TOSCANA ANTIK morena, v=7cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200936
      [Teza] => 160
      [VPC] => 32.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [399] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165724
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 39.4426
      [Naziv] => Tla.TOSCANA ANTIK vulkano, v=7cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200937
      [Teza] => 160
      [VPC] => 32.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [400] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168046
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Tla.TOSCANA INTAK morena, v=7cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200938
      [Teza] => 160
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [401] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165694
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Tla.TOSCANA INTAK vulkano, v=7cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200939
      [Teza] => 160
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [402] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168138
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.5566
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 30x20x6 posneti rob, črno-sivi mix
      [Pakiranje] => 10.8
      [Sifra] => 200941
      [Teza] => 135
      [VPC] => 16.03
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [403] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167964
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZID ANTIKA morena
      [Pakiranje] => 3.6
      [Sifra] => 200942
      [Teza] => 440
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [404] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167971
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZID ANTIKA-TOSKANA morena
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 200943
      [Teza] => 440
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [405] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167919
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 4
      [MPC] => 6.5636
      [Naziv] => ROBNIK ANTIKA morena 17/14/33
      [Pakiranje] => 70
      [Sifra] => 200944
      [Teza] => 20
      [VPC] => 5.38
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [406] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167988
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 27.1206
      [Naziv] => ZID KAPA ANTIKA š:30cm, morena
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 200945
      [Teza] => 70.66
      [VPC] => 22.23
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [407] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167926
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 10.675
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 40 morena
      [Pakiranje] => 120
      [Sifra] => 200946
      [Teza] => 15.4
      [VPC] => 8.75
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [408] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167933
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 15.7014
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 60 morena
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 200947
      [Teza] => 23
      [VPC] => 12.87
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [409] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167940
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 20.9352
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 80 morena
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200948
      [Teza] => 30.6
      [VPC] => 17.16
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [410] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167957
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 27.5232
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x100 morena
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200949
      [Teza] => 38.4
      [VPC] => 22.56
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [411] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167827
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 1.4884
      [Naziv] => TRAVNIK PRESTIGE 22x12x4,5 alpsko bela
      [Pakiranje] => 400
      [Sifra] => 200950
      [Teza] => 3
      [VPC] => 1.22
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [412] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168008
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK morena 120/50/16 enostransko lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 200951
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [413] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168053
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 34.16
      [Naziv] => Tla.MEGA INTAKT morena 64/32/7
      [Pakiranje] => 9.83
      [Sifra] => 200952
      [Teza] => 160
      [VPC] => 28
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [414] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167896
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 49.0928
      [Naziv] => Tla.MEGA ANTIK morena 64/32/7
      [Pakiranje] => 9.83
      [Sifra] => 200953
      [Teza] => 160
      [VPC] => 40.24
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [415] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168039
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Tla.GRANDE INTAKT vulkano, v=7cm
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200954
      [Teza] => 160
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [416] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167872
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 39.4426
      [Naziv] => Tla.GRANDE ANTIK vulkano, v=7cm
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200955
      [Teza] => 160
      [VPC] => 32.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [417] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168022
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Tla.ROMA INTAKT morena, v=7cm
      [Pakiranje] => 9.21
      [Sifra] => 200956
      [Teza] => 160
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [418] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167865
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 39.4426
      [Naziv] => Tla.ROMA ANTIK morena, v=7cm
      [Pakiranje] => 9.21
      [Sifra] => 200957
      [Teza] => 160
      [VPC] => 32.33
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [419] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167995
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 45.4328
      [Naziv] => Stopnica ANTIKA morena, set=0,75m'
      [Pakiranje] => 18
      [Sifra] => 200958
      [Teza] => 104
      [VPC] => 37.24
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [420] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168831
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 47.946
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 20/30/7, carbodur
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200959
      [Teza] => 160
      [VPC] => 39.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [421] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC 10x10x6 mix (črno-siv)
      [Pakiranje] => 9.9
      [Sifra] => 200965
      [Teza] => 135
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [422] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168909
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 101
      [MPC] => 0.1952
      [Naziv] => Tla.Klasik OSEMKOTNIK-kocka 10x10x7cm, pos.rob, SIVI
      [Pakiranje] => 792
      [Sifra] => 200054
      [Teza] => 1.6
      [VPC] => 0.16
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [423] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168923
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 101
      [MPC] => 0.2196
      [Naziv] => Tla.Klasik OSEMKOTNIK-kocka 10x10x7cm, pos.rob, RDEČI
      [Pakiranje] => 792
      [Sifra] => 200055
      [Teza] => 1.6
      [VPC] => 0.18
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [424] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168916
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0.2196
      [Naziv] => Tla.Klasik OSEMKOTNIK-kocka 10x10x7cm, pos.rob, ČRNI
      [Pakiranje] => 792
      [Sifra] => 200074
      [Teza] => 1.6
      [VPC] => 0.18
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [425] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168497
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.4228
      [Naziv] => ROBNIK 8x25x100 ravni, prestige ALP.BELI, v celoti peskan
      [Pakiranje] => 39
      [Sifra] => 200968
      [Teza] => 43
      [VPC] => 16.74
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [426] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168510
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.4228
      [Naziv] => ROBNIK 8x25x100 ravni, prestige CARBOD., v celoti peskan
      [Pakiranje] => 39
      [Sifra] => 200969
      [Teza] => 43
      [VPC] => 16.74
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [427] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *Strojno impregniranje
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200338
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [428] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167834
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 96.1116
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK alpsko bela 120/50/16; 1str. lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162130
      [Teza] => 225
      [VPC] => 78.78
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [429] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168374
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.2232
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA 30x30x6 siva
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200974
      [Teza] => 15
      [VPC] => 7.56
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [430] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168398
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.7112
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA 30x30x6 črna
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200975
      [Teza] => 15
      [VPC] => 7.96
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [431] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168411
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.7112
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA 30x30x6 rdeča
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200976
      [Teza] => 15
      [VPC] => 7.96
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [432] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168435
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.7112
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA 30x30x6 rjava
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200977
      [Teza] => 15
      [VPC] => 7.96
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [433] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168459
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.7112
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA 30x30x6 zlata
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200978
      [Teza] => 15
      [VPC] => 7.96
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [434] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168299
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.8372
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA alpsko bela 30/30/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200979
      [Teza] => 15
      [VPC] => 16.26
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [435] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168312
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.8372
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA sah.rumena 30/30/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200980
      [Teza] => 15
      [VPC] => 16.26
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [436] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168305
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK prestige KAPA soško zelena 30/30/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200981
      [Teza] => 15
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [437] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168503
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.4228
      [Naziv] => ROBNIK 8x25x100 ravni, prestige GRAN.SIV, v celoti peskan
      [Pakiranje] => 39
      [Sifra] => 200982
      [Teza] => 43
      [VPC] => 16.74
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [438] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168060
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 30.2926
      [Naziv] => Tla.SICILIANA INTAKT morena
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200983
      [Teza] => 160
      [VPC] => 24.83
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [439] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166240
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 30.2926
      [Naziv] => Tla.SICILIANA INTAKT vulkano
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200984
      [Teza] => 160
      [VPC] => 24.83
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [440] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PANO - RAZSTAVNI
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 163011
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [441] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kg
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo za dodatek - za pigment.betona (rdeč,črna- BARVA)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200130
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [442] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169081
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.9352
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 30/20/7, črno-siv mix
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 200990
      [Teza] => 160
      [VPC] => 17.16
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [443] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo za dodajanje mikroarmature v bet.mešanico
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200134
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [444] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kg
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo za dodatek - Plastifikator-HIPER (PREVERI CENO)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200992
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [445] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ROBNIK 8x25x100 ravni, prestige, AL.BELI
      [Pakiranje] => 39
      [Sifra] => 200993
      [Teza] => 43
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [446] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ROBNIK 8x25x100 ravni, prestige, CARBOD.
      [Pakiranje] => 39
      [Sifra] => 200994
      [Teza] => 43
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [447] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ROBNIK 8x25x100 ravni, prestige, GRAN.SIV
      [Pakiranje] => 39
      [Sifra] => 200995
      [Teza] => 43
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [448] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169098
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PLOŠČA-MODENA-50x50x5,3, gladka črna
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 200996
      [Teza] => 36
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [449] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PLOŠČA 50x50x5 (vz.18), peskana, brill.bela s črnimi pikami
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 700027
      [Teza] => 30
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [450] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *PLOŠČA 50x50x5 (vz.14) peskana
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 700028
      [Teza] => 30
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [451] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430309
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 32.4642
      [Naziv] => Tla.NATURA INTAKT morena, v=8cm
      [Pakiranje] => 7.66
      [Sifra] => 201002
      [Teza] => 179
      [VPC] => 26.61
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [452] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430323
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 32.4642
      [Naziv] => Tla.NATURA-EKO morena (fuga: 1,5cm), v=8cm
      [Pakiranje] => 7.66
      [Sifra] => 201003
      [Teza] => 173
      [VPC] => 26.61
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [453] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169180
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 26
      [MPC] => 0.732
      [Naziv] => Tla.Klasik EKO, v=8cm, 20x20 sivi
      [Pakiranje] => 200
      [Sifra] => 201005
      [Teza] => 6.6
      [VPC] => 0.6
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [454] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163959
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 26
      [MPC] => 1.2078
      [Naziv] => Tla.Klasik EKO, v=8cm, 20x20 črni
      [Pakiranje] => 200
      [Sifra] => 201017
      [Teza] => 6.6
      [VPC] => 0.99
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [455] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZID ANTIKA, Fruhwald, rumen (v=14cm)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201021
      [Teza] => 420
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [456] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZID ANTIKA, Fruhwald, črno-beli (v=14cm)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201022
      [Teza] => 440
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [457] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] =>   Prevoz (polni cca 25 T) CONA 2
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201023
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [458] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] =>    Prevoz (polni cca 25T) CONA 3
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201024
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [459] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Prevoz za vozilo z dvigalom (22T) CONA 1
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201025
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [460] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Prevoz za vozilo z dvigalom (22T) CONA 2
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201026
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [461] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Prevoz za vozilo z dvigalom (22T) CONA 3
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201027
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [462] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *Prevoz-Dodatek za SOLO prevoz CONA 2 in 3
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201028
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [463] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 64181
      [Enota_Mere] => kom
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => MULDA (Fruhwald), 12/20 60/50/20
      [Pakiranje] => 8
      [Sifra] => 201031
      [Teza] => 83
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [464] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 29
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ++Tla.Klasik ŠESTKOTNIK sivi (SEEsteiner)
      [Pakiranje] => 288
      [Sifra] => 160072
      [Teza] => 4.6552
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [465] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLA.Prestige 20X30X6 ariz.zlat M2
      [Pakiranje] => 10.8
      [Sifra] => 201082
      [Teza] => 135
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [466] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK rumena, h = 16cm
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201097
      [Teza] => 210
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [467] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZID KAPA ANTIKA š:30cm, rumena
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201098
      [Teza] => 70.66
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [468] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZID KAPA ANTIKA š.30cm, črno-bela (FRUHWALD)
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201099
      [Teza] => 70.66
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [469] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 40 rumena
      [Pakiranje] => 120
      [Sifra] => 201100
      [Teza] => 15.4
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [470] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 60 rumena
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 201101
      [Teza] => 23
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [471] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 80 rumena
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 201102
      [Teza] => 30
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [472] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 40 črno-siva (antracit)
      [Pakiranje] => 120
      [Sifra] => 201103
      [Teza] => 15.4
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [473] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 60 črno-siva (antracit)
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 201104
      [Teza] => 23
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [474] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Palisada ANTIK 11x16x 80 črno-siva (antracit)
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 201105
      [Teza] => 30.6
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [475] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kg
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo za dodatek - (antikorodin) za odpornost na olje
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200172
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [476] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Manipulativni stroški - za vrnjene izdelke
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 160158
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [477] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167902
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 44.2616
      [Naziv] => Tla.SICILIANA ANTIK morena
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201108
      [Teza] => 160
      [VPC] => 36.28
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [478] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163942
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 26
      [MPC] => 1.2078
      [Naziv] => Tla.Klasik EKO, v=8cm, 20x20 rdeči
      [Pakiranje] => 200
      [Sifra] => 201109
      [Teza] => 6.6
      [VPC] => 0.99
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [479] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX A črno-beli 40/20/15 dvost.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201110
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [480] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX A črno-beli 40/20/15 štirist.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201111
      [Teza] => 24
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [481] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX A črno-beli KAPA 50/30/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 201112
      [Teza] => 21
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [482] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169265
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 37.271
      [Naziv] => Tla.MISTIKO INTAKT morena, 32/64/8
      [Pakiranje] => 6.14
      [Sifra] => 201113
      [Teza] => 188
      [VPC] => 30.55
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [483] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169272
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 37.271
      [Naziv] => Tla.MISTIKO INTAKT siera, 32/64/8
      [Pakiranje] => 6.14
      [Sifra] => 201115
      [Teza] => 188
      [VPC] => 30.55
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [484] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169135
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 37.271
      [Naziv] => Tla.MISTIKO INTAKT vulkano, 32/64/8
      [Pakiranje] => 6.14
      [Sifra] => 201116
      [Teza] => 188
      [VPC] => 30.55
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [485] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169289
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 37.271
      [Naziv] => Tla.MISTIKO INTAKT san, 32/64/8
      [Pakiranje] => 6.14
      [Sifra] => 201117
      [Teza] => 188
      [VPC] => 30.55
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [486] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169227
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 29.7314
      [Naziv] => Tla.VENETO INTAKT morena, v=8cm (24x32 in 32x32)
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 201118
      [Teza] => 188
      [VPC] => 24.37
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [487] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169142
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 29.7314
      [Naziv] => Tla.VENETO INTAKT siera, v=8cm (24x32 in 32x32)
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 201120
      [Teza] => 188
      [VPC] => 24.37
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [488] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169234
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 29.7314
      [Naziv] => Tla.VENETO INTAKT vulkano, v=8cm (24x32 in 32x32)
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 201121
      [Teza] => 188
      [VPC] => 24.37
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [489] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169241
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 29.7314
      [Naziv] => Tla.VENETO INTAKT san, v=8cm (24x32 in 32x32)
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 201122
      [Teza] => 188
      [VPC] => 24.37
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [490] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169159
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 33.4036
      [Naziv] => Tla.SAVONA INTAKT morena, v=8cm (24x32 in 32x32 in 32x64)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201123
      [Teza] => 188
      [VPC] => 27.38
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [491] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169302
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 33.4036
      [Naziv] => Tla.SAVONA INTAKT siera, v=8cm (24x32 in 32x32 in 32x64)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201125
      [Teza] => 188
      [VPC] => 27.38
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [492] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169319
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 33.4036
      [Naziv] => Tla.SAVONA INTAKT vulkano, v=8cm (24x32 in 32x32 in 32x64)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201126
      [Teza] => 188
      [VPC] => 27.38
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [493] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169326
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 33.4036
      [Naziv] => Tla.SAVONA INTAKT san, v=8cm (24x32 in 32x32 in 32x64)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201127
      [Teza] => 188
      [VPC] => 27.38
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [494] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169890
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 3
      [MPC] => 16.9946
      [Naziv] => ZIDAK klasik-VULKANO kapa 50/30/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 200173
      [Teza] => 21
      [VPC] => 13.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [495] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZID ANTIKA, Fruhwald, črno-beli (v=7cm )
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201130
      [Teza] => 440
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [496] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZID ANTIKA, Fruhwald, rumen (v=7cm)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201131
      [Teza] => 420
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [497] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX A črno-beli 20/20/15 trist.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 201132
      [Teza] => 12
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [498] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-RUMEN 40/20/15 dvostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201133
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [499] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-RUMEN 40/20/15 štiristr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201134
      [Teza] => 24
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [500] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-RUMEN 20/20/15 tristr.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 201135
      [Teza] => 12
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [501] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-RUMEN KAPA 50/30/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 201136
      [Teza] => 21
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [502] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] =>        Izdaja evidenčnega lista sprejetih materialov
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201137
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [503] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *Prevoz (za vrnjen material)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201141
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [504] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *Tlak.
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 710036
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [505] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => dodatek : Titanov dioksid - TiO2
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200175
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [506] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => TON
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *CPG-1 ; Stenski gramoz - Kidričevo
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201143
      [Teza] => 1000
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [507] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => TON
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *CPG-2 ; Stenski gramoz - Kidričevo
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201144
      [Teza] => 1000
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [508] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => TON
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *CPG-3 ; Stenski gramoz - Kidričevo
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201145
      [Teza] => 1000
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [509] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kg
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo za dodatek - za zmajnšanje krčenja betona
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200177
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [510] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169616
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 96.1116
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK granit siva 120/50/16; 1str. lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162132
      [Teza] => 225
      [VPC] => 78.78
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [511] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169562
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 96.1116
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK carbodur 120/50/16; 1str. lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162133
      [Teza] => 225
      [VPC] => 78.78
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [512] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163485
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 74.3102
      [Naziv] => Tla.MISTIKO PRESTIGE 64/32/8, alpsko bela
      [Pakiranje] => 6.14
      [Sifra] => 201147
      [Teza] => 188
      [VPC] => 60.91
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [513] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169838
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 17
      [MPC] => 9.7844
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-VULKANO 40/20/15 dvostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201148
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 8.02
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [514] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX A črno-beli 40/20/15 tristranski
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201149
      [Teza] => 18
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [515] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-RUMEN 40/20/15 tristranski
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201150
      [Teza] => 18
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [516] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Viskoka greda, 220x120x18-20 cm : obroč
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200181
      [Teza] => 270
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [517] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *HUMUSNIK komplet (4xsteber+24xdeska+8xžel.palica fi 10)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 161720
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [518] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *HUMUSNIK-deska narezana, 100cn (24kos - 1humusnik)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 161722
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [519] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX A črno-beli 40/20/15 enostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201154
      [Teza] => 17
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [520] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169821
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 17
      [MPC] => 7.7226
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-VULKANO 40/20/15 enostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201155
      [Teza] => 17
      [VPC] => 6.33
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [521] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169845
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 13.5542
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-VULKANO 40/20/15 tristr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201156
      [Teza] => 18
      [VPC] => 11.11
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [522] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169869
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 7.0394
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-VULKANO 20/20/15 tristr.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 201157
      [Teza] => 12
      [VPC] => 5.77
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [523] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX A črno-beli KAPA 30/30/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 201159
      [Teza] => 21
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [524] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX A črno-beli 20/20/15 štir.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 201161
      [Teza] => 12
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [525] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX A črno-beli 30/30/15 steber
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201162
      [Teza] => 24
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [526] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kg
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo za hidrofobiran beton
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 200182
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [527] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167810
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 59.8898
      [Naziv] => Tla.Dekor INTAKT 100x50x8 vulkano
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 201163
      [Teza] => 188
      [VPC] => 49.09
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [528] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169531
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 83.753
      [Naziv] => Tla.Dekor INTAKT 100x50x16 vulkano
      [Pakiranje] => 4
      [Sifra] => 201164
      [Teza] => 376
      [VPC] => 68.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [529] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169517
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 81.6912
      [Naziv] => Tla.Dekor INTAKT 100x100x8 vulkano
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 201165
      [Teza] => 188
      [VPC] => 66.96
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [530] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169524
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 102.6264
      [Naziv] => Tla.Dekor INTAKT 100x100x16 vulkano
      [Pakiranje] => 4
      [Sifra] => 201166
      [Teza] => 376
      [VPC] => 84.12
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [531] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169203
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 32.4642
      [Naziv] => Tla.NATURA INTAKT siera, v=8cm
      [Pakiranje] => 7.66
      [Sifra] => 201167
      [Teza] => 179
      [VPC] => 26.61
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [532] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169197
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 32.4642
      [Naziv] => Tla.NATURA-EKO siera (fuga: 1,5cm), v=8cm
      [Pakiranje] => 7.66
      [Sifra] => 201168
      [Teza] => 173
      [VPC] => 26.61
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [533] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => PAL
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 18.3
      [Naziv] => Doplačilo za nepolni kamion : majnkajoča PALETA polna
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999001
      [Teza] => 0
      [VPC] => 15
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [534] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163454
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 74.3102
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100/50/8 carbodur
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 201171
      [Teza] => 188
      [VPC] => 60.91
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [535] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169579
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 135.5786
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK-RAVNA alpsko bela; Enostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162134
      [Teza] => 225
      [VPC] => 111.13
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [536] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169593
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 135.5786
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK-RAVNA granitno siva; Enostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162135
      [Teza] => 225
      [VPC] => 111.13
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [537] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169586
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 135.5786
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK-RAVNA carbodur; Enostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162137
      [Teza] => 225
      [VPC] => 111.13
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [538] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169371
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 164.3462
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Intakt vulkano 100x120x16
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201172
      [Teza] => 452
      [VPC] => 134.71
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [539] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163492
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 74.3102
      [Naziv] => Tla.MISTIKO PRESTIGE 64/32/8, carbodur
      [Pakiranje] => 6.14
      [Sifra] => 201174
      [Teza] => 188
      [VPC] => 60.91
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [540] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169784
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 9
      [MPC] => 2.2936
      [Naziv] => BETONSKI ZIDAK-OPAŽNI 50cm/ š:20cm/v:23cm
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 161512
      [Teza] => 18
      [VPC] => 1.88
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [541] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => km
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Prevoz
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999002
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [542] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169395
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 94.2206
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100/100/8 carbodur
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 163142
      [Teza] => 188
      [VPC] => 77.23
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [543] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169401
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 94.2206
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100/100/8 granitno siva
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 163143
      [Teza] => 188
      [VPC] => 77.23
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [544] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169425
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 136.1032
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100/100/16 carbodur
      [Pakiranje] => 4
      [Sifra] => 201175
      [Teza] => 376
      [VPC] => 111.56
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [545] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169432
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 136.1032
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100/100/16 granitno siva
      [Pakiranje] => 4
      [Sifra] => 201176
      [Teza] => 376
      [VPC] => 111.56
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [546] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169456
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 115.168
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100/50/16 carbodur
      [Pakiranje] => 4
      [Sifra] => 201177
      [Teza] => 376
      [VPC] => 94.4
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [547] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169463
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 115.168
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100/50/16 granitno siva
      [Pakiranje] => 4
      [Sifra] => 201178
      [Teza] => 376
      [VPC] => 94.4
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [548] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169814
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 74.3102
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100/50/8 granitno siva
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 201179
      [Teza] => 188
      [VPC] => 60.91
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [549] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Hidrofobiranje
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999003
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [550] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => ura
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Delo z dvigalom (na kamionu)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999004
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [551] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169852
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 14.762
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-VULKANO 40/20/15 štiristr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201182
      [Teza] => 24
      [VPC] => 12.1
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [552] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169876
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 7.686
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-VULKANO 20/20/15 štiristr.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 201183
      [Teza] => 12
      [VPC] => 6.3
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [553] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169883
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 15.433
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-VULKANO 30/30/15 štiristr.
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 201184
      [Teza] => 18
      [VPC] => 12.65
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [554] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169913
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 19.8372
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-VULKANO kapa 30/30/6
      [Pakiranje] => 6
      [Sifra] => 201186
      [Teza] => 15
      [VPC] => 16.26
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [555] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZIDAK Klasik-VULKANO kapa 40/40/5
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201187
      [Teza] => 20
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [556] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166899
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 16.9946
      [Naziv] => Palisada PRESTIGE 18/12/ 40 alpsko bela
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201190
      [Teza] => 20
      [VPC] => 13.93
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [557] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169623
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 16.9946
      [Naziv] => Palisada PRESTIGE 18/12/ 40 carbodur
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201191
      [Teza] => 20
      [VPC] => 13.93
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [558] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166905
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 21.4598
      [Naziv] => Palisada PRESTIGE 18/12/ 60 alpsko bela
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 201192
      [Teza] => 30
      [VPC] => 17.59
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [559] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169630
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 21.4598
      [Naziv] => Palisada PRESTIGE 18/12/ 60 carbodur
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 201193
      [Teza] => 30
      [VPC] => 17.59
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [560] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166912
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 31.5004
      [Naziv] => Palisada PRESTIGE 18/12/ 80 alpsko bela
      [Pakiranje] => 24
      [Sifra] => 201194
      [Teza] => 40
      [VPC] => 25.82
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [561] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169647
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 31.5004
      [Naziv] => Palisada PRESTIGE 18/12/ 80 carbodur
      [Pakiranje] => 24
      [Sifra] => 201195
      [Teza] => 40
      [VPC] => 25.82
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [562] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167148
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 51.1546
      [Naziv] => Palisada PRESTIGE 18/12/120 alpsko bela
      [Pakiranje] => 24
      [Sifra] => 201196
      [Teza] => 60
      [VPC] => 41.93
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [563] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169654
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 6
      [MPC] => 51.1546
      [Naziv] => Palisada PRESTIGE 18/12/120 carbodur
      [Pakiranje] => 24
      [Sifra] => 201197
      [Teza] => 60
      [VPC] => 41.93
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [564] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => lego
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 148.4008
      [Naziv] => Betonski blok sestavljiv 180/60/60 cm
      [Pakiranje] => 1
      [Sifra] => 201228
      [Teza] => 1520
      [VPC] => 121.64
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [565] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => lego
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 88.7428
      [Naziv] => Betonski blok sestavljiv 90/60/60 cm
      [Pakiranje] => 2
      [Sifra] => 201230
      [Teza] => 760
      [VPC] => 72.74
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [566] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo: ogrevanje betona
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999005
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [567] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZUNANJI-prevoz : gradbišča
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999006
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [568] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163508
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 74.3102
      [Naziv] => Tla.MISTIKO PRESTIGE 64/32/8, granitno siv
      [Pakiranje] => 6.14
      [Sifra] => 201234
      [Teza] => 188
      [VPC] => 60.91
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [569] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 79.3
      [Naziv] => PREVOZ
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999007
      [Teza] => 0
      [VPC] => 65
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [570] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PREVOZ Z RAZKLADANJEM     
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999008
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [571] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009165311
      [Enota_Mere] => PAL
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.32
      [Naziv] => RAZKLADANJE          
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999009
      [Teza] => 0
      [VPC] => 6
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [572] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => URA
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 54.9
      [Naziv] => STOJNINA
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999010
      [Teza] => 0
      [VPC] => 45
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [573] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => -
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Črpanje betona
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999011
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [574] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo za beton potreben pikiranja
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999012
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [575] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Prevoz betona
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999013
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [576] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Manipulativni stroški  - za vrnjene izdelke
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999014
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [577] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Prevoz (za vrnjen material)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999015
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [578] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => -
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Dodaten popust:
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999016
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [579] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => vre
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Polnjenje BIG/BAG vreč
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999017
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [580] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163515
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 81.6912
      [Naziv] => Tla.Dekor INTAKT 100x100x8 morena
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 201250
      [Teza] => 188
      [VPC] => 66.96
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [581] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169920
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 2.623
      [Naziv] => PLOŠČA-Klasik GLADKA 40x40x3,9 siva
      [Pakiranje] => 120
      [Sifra] => 160959
      [Teza] => 13.9
      [VPC] => 2.15
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [582] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169937
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 5
      [MPC] => 4.5262
      [Naziv] => PLOŠČA-Klasik GLADKA 50x50x3,9 siva
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 160962
      [Teza] => 22
      [VPC] => 3.71
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [583] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 12.2
      [Naziv] => Rezanje do debeline 10cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999018
      [Teza] => 0
      [VPC] => 10
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [584] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430583
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 24.4
      [Naziv] => Rezanje nad debelino 10cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999019
      [Teza] => 0
      [VPC] => 20
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [585] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166677
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 1.3664
      [Naziv] => Obdelava (štokanje)-zid toskana, deb.18cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999020
      [Teza] => 0
      [VPC] => 1.12
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [586] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166660
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0.854
      [Naziv] => Obdelava (štokanje)-zid toskana, deb.9cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999021
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0.7
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [587] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK Klasik-RUMEN 40/20/15 enostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201254
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [588] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo za ročno dodajanje barvnih pigmentov v bet.meša.
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999022
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [589] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo za ročno dodajanje dodatkov v betonsko mešanico
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999023
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [590] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164000
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Zidak RONDO Antika A črno-beli 30-20/20/14cm, staran
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 201256
      [Teza] => 14
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [591] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164017
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 7.7836
      [Naziv] => Zidak RONDO Antika 30-20/20/14cm, VULKANO
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 201257
      [Teza] => 14
      [VPC] => 6.38
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [592] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009164048
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Zidak RONDO Antika A rumen 30-20/20/14cm, staran
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 201258
      [Teza] => 14
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [593] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 68920-14282
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Bet.element v:105xš:150xg:65/deb.:12cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 710140
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [594] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 51
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLAKOVEC 20X10X6 sivi (Fruhwald)
      [Pakiranje] => 480
      [Sifra] => 160127
      [Teza] => 2.7
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [595] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163720
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 154.3422
      [Naziv] => ZID ANTIKA vulkano, v = 7cm (0,75m1/rez)
      [Pakiranje] => 3.15
      [Sifra] => 201273
      [Teza] => 440
      [VPC] => 126.51
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [596] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163713
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 154.3422
      [Naziv] => ZID ANTIKA vulkano, v = 14cm (0,75m1/rez)
      [Pakiranje] => 3.15
      [Sifra] => 201274
      [Teza] => 440
      [VPC] => 126.51
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [597] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169340
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 163.3214
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Prestige Alp.bela 100x120x16 - dvoslojen
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201275
      [Teza] => 420
      [VPC] => 133.87
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [598] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169357
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 163.3214
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Prestige Grant.siva 100x120x16
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201276
      [Teza] => 420
      [VPC] => 133.87
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [599] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169364
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 163.3214
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Prestige Carbodur 100x120x16
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201277
      [Teza] => 420
      [VPC] => 133.87
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [600] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169715
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.4176
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX črno-siv 20/20/15 štir.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 201278
      [Teza] => 12
      [VPC] => 6.08
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [601] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169722
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 10.9068
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX črno-siv 30/30/15 steber
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201280
      [Teza] => 24
      [VPC] => 8.94
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [602] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169661
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 5.246
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX črno-siv 40/20/15 enostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201281
      [Teza] => 17
      [VPC] => 4.3
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [603] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169708
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.1732
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX črno-siv 20/20/15 tristr.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 201282
      [Teza] => 12
      [VPC] => 5.06
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [604] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169692
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 10.7116
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX črno-siv 40/20/15 štirist.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201283
      [Teza] => 24
      [VPC] => 8.78
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [605] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169685
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 8.6498
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX črno-siv 40/20/15 tristranski
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201284
      [Teza] => 18
      [VPC] => 7.09
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [606] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169678
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.893
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX črno-siv 40/20/15 dvost.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201285
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 5.65
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [607] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169739
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 8.4546
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX črno-siv KAPA 50/30/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 201286
      [Teza] => 21
      [VPC] => 6.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [608] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *ZIDAK klasik-MIX čr-siv KAPA 40/40
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 201287
      [Teza] => 21
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [609] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => -
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Peskanje 
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999024
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [610] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => km
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => prevoz razsutih materialov
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999025
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [611] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => ura
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Posoja: STROJ za obračanje palet
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999026
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [612] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167759
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Impregnacija - strojna
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999027
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [613] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430347
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 5
      [MPC] => 6.6002
      [Naziv] => PLOŠČA-MODENA-50x50x5,3, morena
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 201289
      [Teza] => 36
      [VPC] => 5.41
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [614] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167438
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 5
      [MPC] => 9.882
      [Naziv] => PLOŠČA-MODENA-50x50x5,3 alpsko bela
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 201292
      [Teza] => 36
      [VPC] => 8.1
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [615] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167452
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.882
      [Naziv] => PLOŠČA-MODENA-50x50x5,3 carbodur
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 201293
      [Teza] => 36
      [VPC] => 8.1
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [616] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430354
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.6002
      [Naziv] => PLOŠČA-MODENA-50x50x5,3 siera
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 201296
      [Teza] => 36
      [VPC] => 5.41
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [617] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163645
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 59.8898
      [Naziv] => Tla.Dekor INTAKT 100x50x8 siera
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 201297
      [Teza] => 188
      [VPC] => 49.09
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [618] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163614
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 81.6912
      [Naziv] => Tla.Dekor INTAKT 100x100x8 siera
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 201298
      [Teza] => 188
      [VPC] => 66.96
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [619] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => M3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Beton velikosti do 60x60cm, železo do fi 6mm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 170509
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [620] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 383000916
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 5
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PLOŠČA 50x50x4,8 prana (granulat IT Feinkorn) svetla siva
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 160963
      [Teza] => 30
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [621] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163904
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 74.3224
      [Naziv] => Tla.NATURA PRESTIGE, v=8cm, granitno siva
      [Pakiranje] => 7.66
      [Sifra] => 201313
      [Teza] => 179
      [VPC] => 60.92
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [622] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 63298-15217
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => 63298 Strošek izdel.kal.- Uniklinik St. Polten 15217 (14886)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999277
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [623] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 99999-15209
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => 99999-AUF 89564 peskanje za projekt 15209 (140m2 po 3,20€)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999278
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [624] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Obdelava bet.plošče: roba - posnet, zaokrožen rob
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999028
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [625] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 29
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ++Tla.Klasik ŠESTKOTNIK rdeči (Seesteiner)
      [Pakiranje] => 288
      [Sifra] => 160073
      [Teza] => 4.6552
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [626] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => -
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Brušenje
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999029
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [627] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163973
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Plošča-MISTIKO vulkano 64x32x5,5 cm
      [Pakiranje] => 7.37
      [Sifra] => 201317
      [Teza] => 120
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [628] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163744
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 154.3422
      [Naziv] => ZID ANTIKA bazalt, v = 7cm (0,75m1/rez)
      [Pakiranje] => 3.15
      [Sifra] => 201318
      [Teza] => 440
      [VPC] => 126.51
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [629] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163737
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 154.3422
      [Naziv] => ZID ANTIKA bazalt, v = 14cm (0,75m1/rez)
      [Pakiranje] => 3.15
      [Sifra] => 201319
      [Teza] => 440
      [VPC] => 126.51
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [630] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163768
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 154.3422
      [Naziv] => ZID ANTIKA melange, v = 7cm (0,75m1/rez)
      [Pakiranje] => 3.15
      [Sifra] => 201320
      [Teza] => 440
      [VPC] => 126.51
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [631] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163751
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 154.3422
      [Naziv] => ZID ANTIKA melange, v = 14cm (0,75m1/rez)
      [Pakiranje] => 3.15
      [Sifra] => 201321
      [Teza] => 440
      [VPC] => 126.51
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [632] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163706
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 154.3422
      [Naziv] => ZID ANTIKA morena, v = 7cm (0,75m1/rez)
      [Pakiranje] => 3.15
      [Sifra] => 201322
      [Teza] => 440
      [VPC] => 126.51
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [633] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163690
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 154.3422
      [Naziv] => ZID ANTIKA morena, v = 14cm (0,75m1/rez)
      [Pakiranje] => 3.15
      [Sifra] => 201323
      [Teza] => 440
      [VPC] => 126.51
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [634] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163782
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 154.3422
      [Naziv] => ZID ANTIKA san, v = 7cm (0,75m1/rez)
      [Pakiranje] => 3.15
      [Sifra] => 201324
      [Teza] => 440
      [VPC] => 126.51
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [635] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163775
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 154.3422
      [Naziv] => ZID ANTIKA san, v = 14cm (0,75m1/rez)
      [Pakiranje] => 3.15
      [Sifra] => 201325
      [Teza] => 440
      [VPC] => 126.51
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [636] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163843
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 171.4954
      [Naziv] => ZID ANTIKA-TOSKANA bazalt, v = 9cm (0,81m1/rez)
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 201326
      [Teza] => 440
      [VPC] => 140.57
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [637] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163836
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 171.4954
      [Naziv] => ZID ANTIKA-TOSKANA bazalt, v = 18cm (0,81m1/rez)
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 201327
      [Teza] => 440
      [VPC] => 140.57
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [638] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163867
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 171.4954
      [Naziv] => ZID ANTIKA-TOSKANA melange, v = 9cm (0,81m1/rez)
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 201328
      [Teza] => 440
      [VPC] => 140.57
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [639] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163850
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 171.4954
      [Naziv] => ZID ANTIKA-TOSKANA melange, v = 18cm (0,81m1/rez)
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 201329
      [Teza] => 440
      [VPC] => 140.57
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [640] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163805
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 171.4954
      [Naziv] => ZID ANTIKA-TOSKANA morena, v = 9cm (0,81m1/rez)
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 201330
      [Teza] => 440
      [VPC] => 140.57
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [641] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163799
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 171.4954
      [Naziv] => ZID ANTIKA-TOSKANA morena, v = 18cm (0,81m1/rez)
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 201331
      [Teza] => 440
      [VPC] => 140.57
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [642] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163881
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 171.4954
      [Naziv] => ZID ANTIKA-TOSKANA san, v = 9cm (0,81m1/rez)
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 201332
      [Teza] => 440
      [VPC] => 140.57
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [643] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163874
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 171.4954
      [Naziv] => ZID ANTIKA-TOSKANA san, v = 18cm (0,81m1/rez)
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 201333
      [Teza] => 440
      [VPC] => 140.57
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [644] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163829
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 171.4954
      [Naziv] => ZID ANTIKA-TOSKANA vulkano, v = 9cm (0,81m1/rez)
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 201334
      [Teza] => 440
      [VPC] => 140.57
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [645] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163812
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 171.4954
      [Naziv] => ZID ANTIKA-TOSKANA vulkano, v = 18cm (0,81m1/rez)
      [Pakiranje] => 4.37
      [Sifra] => 201335
      [Teza] => 440
      [VPC] => 140.57
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [646] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430019
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 102.6264
      [Naziv] => Tla.Dekor INTAKT 100x100x16 morena
      [Pakiranje] => 4
      [Sifra] => 201337
      [Teza] => 376
      [VPC] => 84.12
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [647] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163621
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 102.6264
      [Naziv] => Tla.Dekor INTAKT 100x100x16 siera
      [Pakiranje] => 4
      [Sifra] => 201338
      [Teza] => 376
      [VPC] => 84.12
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [648] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163638
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 83.753
      [Naziv] => Tla.Dekor INTAKT 100x50x16 siera
      [Pakiranje] => 4
      [Sifra] => 201339
      [Teza] => 376
      [VPC] => 68.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [649] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430026
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 83.753
      [Naziv] => Tla.Dekor INTAKT 100x50x16 morena
      [Pakiranje] => 4
      [Sifra] => 201340
      [Teza] => 376
      [VPC] => 68.65
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [650] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 5
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PLOŠČA-50x50x5,-21 gladka ČRNA
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 160911
      [Teza] => 30
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [651] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Zidak RONDO Antika 30-20/20/14cm, MORENA
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 201342
      [Teza] => 13.75
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [652] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Zidak RONDO Antika 30-20/20/14cm, SAN
      [Pakiranje] => 80
      [Sifra] => 201345
      [Teza] => 13.75
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [653] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430002
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PLOŠČA-Klasik GLADKA 60x40x3,9 siva
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 160964
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [654] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163980
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Plošča-MISTIKO siera 64x32x5,5 cm
      [Pakiranje] => 7.37
      [Sifra] => 201346
      [Teza] => 120
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [655] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163997
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 26.413
      [Naziv] => Plošča-MISTIKO san 64x32x5,5 cm
      [Pakiranje] => 7.37
      [Sifra] => 201347
      [Teza] => 120
      [VPC] => 21.65
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [656] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169494
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 164.3462
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Intakt morena 100x120x16
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201352
      [Teza] => 452
      [VPC] => 134.71
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [657] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169470
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 164.3462
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Intakt bazalt 100x120x16
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201353
      [Teza] => 452
      [VPC] => 134.71
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [658] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169487
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 164.3462
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Intakt melange 100x120x16
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201354
      [Teza] => 452
      [VPC] => 134.71
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [659] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169500
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 164.3462
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Intakt san 100x120x16
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201355
      [Teza] => 452
      [VPC] => 134.71
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [660] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163669
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 271.1816
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Prestige Alp.bela 100x120x16 - obd.stranice
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201356
      [Teza] => 420
      [VPC] => 222.28
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [661] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163683
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 271.1816
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Prestige Carbodur 100x120x16 - obd.stranice
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201357
      [Teza] => 420
      [VPC] => 222.28
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [662] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163676
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 271.1816
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Prestige Grant.siva 100x120x16 -obd.stranic
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201358
      [Teza] => 420
      [VPC] => 222.28
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [663] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Izdaja evidenčnega lista sprejetih materialov
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999031
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [664] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163898
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 74.3224
      [Naziv] => Tla.NATURA PRESTIGE, v=8cm, alpsko bela
      [Pakiranje] => 7.66
      [Sifra] => 201360
      [Teza] => 179
      [VPC] => 60.92
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [665] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009163911
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 74.3224
      [Naziv] => Tla.NATURA PRESTIGE, v=8cm, carbodur
      [Pakiranje] => 7.66
      [Sifra] => 201361
      [Teza] => 179
      [VPC] => 60.92
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [666] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => ton
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Prevoz: ZOBEC -pesek
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999032
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [667] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => ton
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Odvoz in trajno deponiranje zemlje/jalovine
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999033
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [668] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 63298-15258
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => 63298 Strošek izdel.kal.- Formen Stainz
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999280
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [669] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 2020 P16 -Reininghaus
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P16 - Reininghaus : leseno naslonjalo za klop
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999281
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [670] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430040
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 39.5524
      [Naziv] => Plošča-MISTIKO 64x32x5,5 cm Prestige, alpsko bela
      [Pakiranje] => 7.37
      [Sifra] => 201362
      [Teza] => 120
      [VPC] => 32.42
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [671] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430064
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 39.5524
      [Naziv] => Plošča-MISTIKO 64x32x5,5 cm Prestige, carbodur
      [Pakiranje] => 7.37
      [Sifra] => 201363
      [Teza] => 120
      [VPC] => 32.42
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [672] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430057
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 39.5524
      [Naziv] => Plošča-MISTIKO 64x32x5,5 cm Prestige, granitno siva
      [Pakiranje] => 7.37
      [Sifra] => 201364
      [Teza] => 120
      [VPC] => 32.42
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [673] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168695
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 10/20/7, sahara rumena
      [Pakiranje] => 7.68
      [Sifra] => 201365
      [Teza] => 160
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [674] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168817
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 20/30/7, sahara rumena
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 201366
      [Teza] => 160
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [675] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168466
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 11.9804
      [Naziv] => ZIDAK klasik KAPA-STEB.40/40/5 zlata ravna
      [Pakiranje] => 6
      [Sifra] => 163144
      [Teza] => 20
      [VPC] => 9.82
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [676] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430279
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI ostrorobi 30/20/7, črno-beli mix (JAGER)
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 201367
      [Teza] => 160
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [677] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430071
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 72.1996
      [Naziv] => Tla.GRANITO 10x10x7 alpsko bel
      [Pakiranje] => 7.92
      [Sifra] => 201369
      [Teza] => 160
      [VPC] => 59.18
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [678] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430088
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 72.1996
      [Naziv] => Tla.GRANITO 10x10x7 carbodur
      [Pakiranje] => 7.92
      [Sifra] => 201370
      [Teza] => 160
      [VPC] => 59.18
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [679] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430095
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 72.1996
      [Naziv] => Tla.GRANITO 20x20x7 alpsko bel
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201371
      [Teza] => 160
      [VPC] => 59.18
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [680] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430361
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 6.6002
      [Naziv] => PLOŠČA-MODENA-50x50x5,3 vulkano
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 201373
      [Teza] => 36
      [VPC] => 5.41
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [681] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => -
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Delo - storitev
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999034
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [682] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => -
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo za cestnino
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999035
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [683] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430187
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 229.726
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Intakt bazalt 100x120x16 - obd.stranice
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201375
      [Teza] => 452
      [VPC] => 188.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [684] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430194
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 229.726
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Intakt melange 100x120x16 - obd. stranice
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201376
      [Teza] => 452
      [VPC] => 188.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [685] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430200
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 229.726
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Intakt morena 100x120x16 - obd.stranice
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201377
      [Teza] => 452
      [VPC] => 188.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [686] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430217
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 229.726
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Intakt san 100x120x16 - obd. stranice
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201378
      [Teza] => 452
      [VPC] => 188.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [687] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430224
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 229.726
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Intakt vulkano 100x120x16 - obd. stranice
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201379
      [Teza] => 452
      [VPC] => 188.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [688] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 67846
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PALIS.Verona 9x16x 40 črno-siva (antracit) - FRUHWALD
      [Pakiranje] => 84
      [Sifra] => 201380
      [Teza] => 13
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [689] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 67847
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PALIS.Verona 9x16x 60 črno-siva (antracit) - FRUHWALD
      [Pakiranje] => 56
      [Sifra] => 201381
      [Teza] => 20
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [690] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 67849
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PALIS.Verona 9x16x 80 črno-siva (antracit) - FRUHWALD
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 201382
      [Teza] => 26
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [691] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 67862
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PALIS.Verona 9x16x 80 rumena - FRUHWALD
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 201383
      [Teza] => 26
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [692] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 67863
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PALIS.Verona 9x16x 60 rumena - FRUHWALD
      [Pakiranje] => 56
      [Sifra] => 201384
      [Teza] => 20
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [693] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 67864
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PALIS.Verona 9x16x 40 rumena - FRUHWALD
      [Pakiranje] => 84
      [Sifra] => 201385
      [Teza] => 13
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [694] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 67946
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PALIS.Verona 9x16x 60 vulkano - FRUHWALD
      [Pakiranje] => 56
      [Sifra] => 201386
      [Teza] => 20
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [695] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 67947
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PALIS.Verona 9x16x 80 vulkano - FRUHWALD
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 201387
      [Teza] => 26
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [696] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 67949
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PALIS.Verona 9x16x 40 vulkano - FRUHWALD
      [Pakiranje] => 84
      [Sifra] => 201388
      [Teza] => 13
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [697] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kg
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo za dodatek - ADVA FLOOR 248
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201390
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [698] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430156
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 168.2746
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK-RAVNA alpsko bela; Dvostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162138
      [Teza] => 225
      [VPC] => 137.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [699] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430170
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 168.2746
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK-RAVNA granitno siva; Dvostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162139
      [Teza] => 225
      [VPC] => 137.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [700] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430163
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 168.2746
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK-RAVNA carbodur; Dvostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162140
      [Teza] => 225
      [VPC] => 137.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [701] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => -
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Posoja srtroj VAKUM nos. 125 kg (ročni) s ploščo
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999036
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [702] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009166356
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 47.946
      [Naziv] => Tla.PRESTIGE ostrorobi 10/20/7, carbodur
      [Pakiranje] => 7.68
      [Sifra] => 201394
      [Teza] => 160
      [VPC] => 39.3
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [703] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => peskanje SOD Büro
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P138 - SOD Büro - 12108 v peskanje izdelek -DX (12cm)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999114
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [704] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430316
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 32.4642
      [Naziv] => Tla.NATURA INTAKT vulkano, v=8cm
      [Pakiranje] => 7.66
      [Sifra] => 201395
      [Teza] => 179
      [VPC] => 26.61
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [705] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => BE1638
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => BE1638 - delo na ploščah 50x50x5 cm - luknja 20cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999287
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [706] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => BE1638
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => BE1638 - delo na ploščah 50x50x5 cm - luknja 16cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999288
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [707] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => Meglič
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Gradb.60/2017: Meglič, LJ (storitev)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999124
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [708] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => Štrukelj
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Gradb.2/2018: Štrukelj, Domžale (storitev
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999125
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [709] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P:89136/27
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P:89136-27 - za dvigovanje
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999289
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [710] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => Kirch
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Gradb.2018/25; KIRCHBERG - storitev
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999126
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [711] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => zih ozbelj
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Gradb.2018/5, Zih Ozbelj - storitev
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999129
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [712] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => popovič
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Gradb.6/2018: Popovič, Dobovlje (drobni material
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999131
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [713] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430231
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 72.1996
      [Naziv] => Tla.GRANITO 10x10x7 granitno siv
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201397
      [Teza] => 160
      [VPC] => 59.18
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [714] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430248
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 72.1996
      [Naziv] => Tla.GRANITO 20x20x7 granitno siv
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201398
      [Teza] => 160
      [VPC] => 59.18
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [715] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => šuntjas
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Gradb. 9/2018: Šuntjas, (storitve
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999133
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [716] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => popovič
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Gradb.6/2018: Popovič, Dobovlje (storitve
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999134
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [717] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => -
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Posoja stroj: VAKUM nos. 2500 kg s ploščo
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999037
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [718] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430293
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.882
      [Naziv] => PLOŠČA-MODENA-50x50x5,3 granitno siva
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 201402
      [Teza] => 36
      [VPC] => 8.1
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [719] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => R-300593-16
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Sitzbank 210x70x45 -brusli (R-300593-16)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999290
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [720] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => R-300593-16
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Sitzbank 480x70x45 -brusli (R-300593-16)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999291
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [721] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430330
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 32.4642
      [Naziv] => Tla.NATURA-EKO vulkano (fuga: 1,5cm), v=8cm
      [Pakiranje] => 7.66
      [Sifra] => 201404
      [Teza] => 173
      [VPC] => 26.61
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [722] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169753
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.7112
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX črno-siv KAPA 30/30/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 201405
      [Teza] => 15
      [VPC] => 7.96
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [723] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Doplačilo za ročno dodajanje dodatkov v betonsko mešanico
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999038
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [724] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430378
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 7
      [MPC] => 2.623
      [Naziv] => PLOŠČA-Klasik 40x40x3,9 dravska prana
      [Pakiranje] => 120
      [Sifra] => 160966
      [Teza] => 13.9
      [VPC] => 2.15
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [725] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430385
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 5
      [MPC] => 4.5262
      [Naziv] => PLOŠČA-Klasik 50x50x3,9 dravska prana
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 160967
      [Teza] => 23
      [VPC] => 3.71
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [726] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Prestige AB-BREZ črnie frakc. 100x120x16
      [Pakiranje] => 2
      [Sifra] => 201412
      [Teza] => 420
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [727] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Blok CITY-DIZAJN-Prest.AB-BREZ črne f 100x120x16 - obd.str.
      [Pakiranje] => 4
      [Sifra] => 201413
      [Teza] => 420
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [728] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430101
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 72.1996
      [Naziv] => Tla.GRANITO 20x20x7 carbodur
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201415
      [Teza] => 160
      [VPC] => 59.18
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [729] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *TLA.ostrorobi 20/20/7 črno-beli mix (Jager)
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201421
      [Teza] => 160
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [730] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => STROJ - VAKUM : sposojen
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999039
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [731] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => 
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201422
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [732] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Prevoz za vozilo z dvigalom (22ton), cona 1
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999040
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [733] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Prevoz za vozilo z dvigalom (22ton), cona 2
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999041
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [734] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Prevoz za vozilo z dvigalom (22ton), cona 3
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999042
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [735] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P13-2019/13
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P13-Statik,Berechnung der Statik,Planzeichnung der Armierung
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999292
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [736] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P13-2019/14
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P13-Abnahme Naturmaß 1 Mann inkl.Fahrt und Fahrzeiten
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999293
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [737] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P13-2019/15
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P13-Versetzen 2 Tage 4 Mann inkl. Fahrt und Fahrzeiten
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999294
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [738] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P13-2019/-1
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P13- Lieferung und Versetzen/Montage
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999295
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [739] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ŠTAFLI - KAUCIJA
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 163028
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [740] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => doka nosilci
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 163029
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [741] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430439
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Tla.STILO INTAKT sivo-črni, 5cm
      [Pakiranje] => 12
      [Sifra] => 201428
      [Teza] => 115
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [742] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P18-2788-2
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P18-2788- 2 Doplačilo /m2 ; Karl Franzes Universität
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999296
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [743] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P18-2788-18
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P18-2788-19 "Napis-črke" , Karl Franzes Universität
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999297
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [744] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P18-2787
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P18 - 2787 Betonska-drenažna dela, Krl Franzes Universität
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999298
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [745] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P18-2785
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P18 - 2785 Doplačilo - stroški, Karl Franzes Universität
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999299
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [746] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P18 - 2786
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P18 - 2786 Storitev na severu stopnišča, Karl Franzes Univer
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999300
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [747] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430538
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.581
      [Naziv] => Tla.MODELLO sivo-črni mix (set 10x20, 20x20, 20x30) v=6cm
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201439
      [Teza] => 135
      [VPC] => 16.05
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [748] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430545
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 21.0206
      [Naziv] => Tla.MODELLO barvni mix (set 10x20, 20x20, 20x30) v=6cm
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201440
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.23
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [749] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430552
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 12
      [MPC] => 7.8568
      [Naziv] => Taktilna PLOŠČA vodilna 30x30x8, bela
      [Pakiranje] => 96
      [Sifra] => 201441
      [Teza] => 17
      [VPC] => 6.44
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [750] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430569
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.8568
      [Naziv] => Taktilna PLOŠČA opozorilna 30x30x8, bela
      [Pakiranje] => 96
      [Sifra] => 201442
      [Teza] => 17
      [VPC] => 6.44
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [751] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430637
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.0564
      [Naziv] => Tla.MODELLO naravno siv (set 10x20, 20x20, 20x30) v=6cm
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201444
      [Teza] => 135
      [VPC] => 15.62
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [752] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kop
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Komplet: tlakovec + lučka + izd.luknje v tlakovec
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999043
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [753] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430590
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 25.9128
      [Naziv] => Tla.VILLA INTAKT morena, v=6cm
      [Pakiranje] => 9.88
      [Sifra] => 201445
      [Teza] => 135
      [VPC] => 21.24
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [754] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430774
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 24.278
      [Naziv] => Tla.MODELLO vulkano (set 10x20, 20x20, 20x30) v=6cm
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201451
      [Teza] => 135
      [VPC] => 19.9
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [755] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => BVH- HP
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Aufpreis für heimisches Material (Vorsatz)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999307
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [756] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => VS Leibnitz-Kaindorf
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Schleifen-R Titanplatte V1 60x40x10,8 / 40x40x10,8 
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999308
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [757] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => SEESteiner
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Peskanje - brušenje - impregniranje
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999309
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [758] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430811
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 24.278
      [Naziv] => Tla.MODELLO morena (set 10x20, 20x20, 20x30) v=6cm
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201453
      [Teza] => 135
      [VPC] => 19.9
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [759] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P21-3216-99800
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P21-99800 Rezanja -paušal
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999310
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [760] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 68825-storitev
      [Enota_Mere] => m1
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => *Rezanje (stopnice)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999311
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [761] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => -
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Posoja stroj: VAKUM nos. 600 kg s ploščo
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999044
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [762] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430828
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 24.278
      [Naziv] => Tla.MODELLO korala (set 10x20, 20x20, 20x30) v=6cm
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201454
      [Teza] => 135
      [VPC] => 19.9
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [763] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430842
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 43.432
      [Naziv] => Tla.MODELLO-PRESTIGE alps. bel (set 10x20,20x20,20x30) v=6cm
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201457
      [Teza] => 135
      [VPC] => 35.6
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [764] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430859
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 43.432
      [Naziv] => Tla.MODELLO-PRESTIGE carbodur (set 10x20,20x20,20x30) v=6cm
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201458
      [Teza] => 135
      [VPC] => 35.6
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [765] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430866
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 43.432
      [Naziv] => Tla.MODELLO-PRESTIGE gran. siv (set 10x20,20x20,20x30) v=6cm
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201459
      [Teza] => 135
      [VPC] => 35.6
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [766] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430606
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 25.9128
      [Naziv] => Tla.VILLA INTAKT siera, v=6cm
      [Pakiranje] => 9.88
      [Sifra] => 201460
      [Teza] => 135
      [VPC] => 21.24
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [767] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430613
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 25.9128
      [Naziv] => Tla.VILLA INTAKT korala, v=6cm
      [Pakiranje] => 9.88
      [Sifra] => 201461
      [Teza] => 135
      [VPC] => 21.24
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [768] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430897
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 37.271
      [Naziv] => Tla.VILLA ANTIKA morena, v=6cm
      [Pakiranje] => 9.88
      [Sifra] => 201463
      [Teza] => 135
      [VPC] => 30.55
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [769] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430903
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 37.271
      [Naziv] => Tla.VILLA ANTIKA siera, v=6cm
      [Pakiranje] => 9.88
      [Sifra] => 201464
      [Teza] => 135
      [VPC] => 30.55
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [770] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430910
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 37.271
      [Naziv] => Tla.VILLA ANTIKA korala, v=6cm
      [Pakiranje] => 9.88
      [Sifra] => 201465
      [Teza] => 135
      [VPC] => 30.55
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [771] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430972
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 7.0394
      [Naziv] => ROBNIK 5X20X100 ravni, KLASIK, zelen ***
      [Pakiranje] => 48
      [Sifra] => 201471
      [Teza] => 23
      [VPC] => 5.77
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [772] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430989
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 4.819
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, KLASIK siv ***
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201472
      [Teza] => 36
      [VPC] => 3.95
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [773] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431269
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 3
      [MPC] => 72.0288
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100x50x8 alpsko bel enoslojni za stopnico
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 201473
      [Teza] => 94
      [VPC] => 59.04
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [774] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P2018-St.Pölten
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P2018 Montaža, polaganje ; ST.Pölten
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999312
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [775] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430996
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 6.6978
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, KLASIK črn ***
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201478
      [Teza] => 36
      [VPC] => 5.49
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [776] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431009
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 6.6978
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, KLASIK rdeč ***
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201479
      [Teza] => 36
      [VPC] => 5.49
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [777] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431016
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 6.6978
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, KLASIK rjav ***
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201480
      [Teza] => 36
      [VPC] => 5.49
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [778] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431023
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 8.418
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, INTAKT melange
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201481
      [Teza] => 36
      [VPC] => 6.9
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [779] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431030
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 8.418
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, INTAKT morena
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201482
      [Teza] => 36
      [VPC] => 6.9
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [780] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431047
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 8.418
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, INTAKT san
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201483
      [Teza] => 36
      [VPC] => 6.9
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [781] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431054
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 8.418
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, INTAKT vulkano
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201484
      [Teza] => 36
      [VPC] => 6.9
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [782] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431061
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 14.8352
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, PRESTIGE, alpsko bel ***
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201485
      [Teza] => 36
      [VPC] => 12.16
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [783] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431078
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 14.8352
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, PRESTIGE, carbodur ***
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201486
      [Teza] => 36
      [VPC] => 12.16
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [784] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431085
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 14.8352
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, PRESTIGE, granitno siv ***
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201487
      [Teza] => 36
      [VPC] => 12.16
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [785] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PALETA EVRO polagalec - KAVCIJA
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 163033
      [Teza] => 20
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [786] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PALETA POLNA polagalec - KAVCIJA
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 163012
      [Teza] => 20
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [787] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P43 - InterSpar-Wien
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P43 - Dodatni strošek za kalupe - Interspar Wien
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999313
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [788] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Prevoz (polni cca 25 T) CONA 3
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999046
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [789] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431115
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.686
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX korala 20/20/15 štir.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 201491
      [Teza] => 12
      [VPC] => 6.3
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [790] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431122
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.0394
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX korala 20/20/15 tristr.
      [Pakiranje] => 144
      [Sifra] => 201492
      [Teza] => 12
      [VPC] => 5.77
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [791] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431139
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 7.7226
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX korala 40/20/15 enostr.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201493
      [Teza] => 17
      [VPC] => 6.33
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [792] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431146
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 14.762
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX korala 40/20/15 štirist.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201494
      [Teza] => 24
      [VPC] => 12.1
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [793] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431153
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 13.5542
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX korala 40/20/15 tristranski
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201495
      [Teza] => 18
      [VPC] => 11.11
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [794] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431160
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 9.7844
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX korala 40/20/15 dvost.
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201496
      [Teza] => 17.5
      [VPC] => 8.02
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [795] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431177
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 15.433
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX korala 30/30/15 steber
      [Pakiranje] => 72
      [Sifra] => 201497
      [Teza] => 24
      [VPC] => 12.65
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [796] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431184
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.8372
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX korala KAPA 30/30/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 201499
      [Teza] => 15
      [VPC] => 16.26
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [797] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431191
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 16.9946
      [Naziv] => ZIDAK klasik-MIX korala KAPA 50/30/6
      [Pakiranje] => 60
      [Sifra] => 201500
      [Teza] => 21
      [VPC] => 13.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [798] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P43 -37/2019
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P43 -37/2019 storitev Interspar+Gts Atzgersdorf , 1230 Wien
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999314
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [799] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => dolopur
      [Enota_Mere] => T
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => GRANULAT Paltentaler Dolo Pur 3/5
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 310494
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [800] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 0
      [EAN] => 10525
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Bet.element 94,8/63,2/18 TEMEN - polizdelek
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 400001
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [801] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 0
      [EAN] => 10524
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Bet.element 94,8/63,2/18 SVETEL - polizdelek
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 400002
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [802] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 0
      [EAN] => 10529
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Bet.element 94,8/63,2/18 SIVI - polizdelek
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 400003
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [803] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 0
      [EAN] => 10530
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Bet.element 60/30/8 SIVI - polizdelek
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 400004
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [804] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 0
      [EAN] => 10528
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Bet.element 60/30/8 TEMEN - polizdelek
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 400005
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [805] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 0
      [EAN] => 10527
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Bet.element 60/30/8 SVETEL - polizdelek
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 400006
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [806] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Lomljenje - storitev
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999047
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [807] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => .
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Dodatek k betonu: (Xypex)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999048
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [808] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431252
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 37.271
      [Naziv] => Tla.VILLA ANTIKA melange, v=6cm
      [Pakiranje] => 9.88
      [Sifra] => 201502
      [Teza] => 135
      [VPC] => 30.55
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [809] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431207
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 25.9128
      [Naziv] => Tla.VILLA INTAKT vulkano, v=6cm
      [Pakiranje] => 9.88
      [Sifra] => 201504
      [Teza] => 135
      [VPC] => 21.24
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [810] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431276
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 25.9128
      [Naziv] => Tla.VILLA INTAKT melange, v=6cm
      [Pakiranje] => 9.88
      [Sifra] => 201505
      [Teza] => 135
      [VPC] => 21.24
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [811] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431221
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 43.432
      [Naziv] => Tla.VILLA PRESTIGE alpsko bela, v=6cm
      [Pakiranje] => 9.88
      [Sifra] => 201506
      [Teza] => 135
      [VPC] => 35.6
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [812] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431238
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 43.432
      [Naziv] => Tla.VILLA PRESTIGE carbodur, v=6cm
      [Pakiranje] => 9.88
      [Sifra] => 201507
      [Teza] => 135
      [VPC] => 35.6
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [813] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431245
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 43.432
      [Naziv] => Tla.VILLA PRESTIGE granitno siva, v=6cm
      [Pakiranje] => 9.88
      [Sifra] => 201508
      [Teza] => 135
      [VPC] => 35.6
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [814] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160187
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.7522
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 10x10x6 posneti rob, črni
      [Pakiranje] => 9.9
      [Sifra] => 201509
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.01
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [815] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160194
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 21.6184
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 10x10x6 posneti rob, rjavi
      [Pakiranje] => 9.9
      [Sifra] => 201510
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.72
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [816] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160163
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.1296
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 10x10x6 posneti rob, sivi
      [Pakiranje] => 9.9
      [Sifra] => 201511
      [Teza] => 135
      [VPC] => 15.68
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [817] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160200
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.143
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 10x10x6 posneti rob, zlati
      [Pakiranje] => 9.9
      [Sifra] => 201512
      [Teza] => 135
      [VPC] => 18.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [818] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160170
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.7522
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 10x10x6 posneti rob, rdeči
      [Pakiranje] => 9.9
      [Sifra] => 201513
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.01
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [819] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160255
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.7522
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 10x20x6 posneti rob, črni
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201514
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.01
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [820] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160248
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.7522
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 10x20x6 posneti rob, rdeči
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201515
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.01
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [821] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160262
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 21.6184
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 10x20x6 posneti rob, rjavi
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201516
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.72
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [822] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160231
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.1296
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 10x20x6 posneti rob, sivi
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201517
      [Teza] => 135
      [VPC] => 15.68
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [823] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160279
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.143
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 10x20x6 posneti rob, zlati
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201518
      [Teza] => 135
      [VPC] => 18.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [824] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160323
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.7522
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 20x20x6 posneti rob, črni
      [Pakiranje] => 12
      [Sifra] => 201519
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.01
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [825] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160316
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.7522
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 20x20x6 posneti rob, rdeči
      [Pakiranje] => 12
      [Sifra] => 201520
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.01
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [826] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160330
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 21.6184
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 20x20x6 posneti rob, rjavi
      [Pakiranje] => 12
      [Sifra] => 201521
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.72
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [827] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160309
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.1296
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 20x20x6 posneti rob, sivi
      [Pakiranje] => 12
      [Sifra] => 201522
      [Teza] => 135
      [VPC] => 15.68
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [828] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160347
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.143
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 20x20x6 posneti rob, zlati
      [Pakiranje] => 12
      [Sifra] => 201523
      [Teza] => 135
      [VPC] => 18.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [829] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160392
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.7522
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 30x20x6 posneti rob, črni
      [Pakiranje] => 10.8
      [Sifra] => 201524
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.01
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [830] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009168091
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.4362
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 30x20x6 posneti rob, marmorata
      [Pakiranje] => 10.8
      [Sifra] => 201525
      [Teza] => 135
      [VPC] => 19.21
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [831] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160385
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.7522
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 30x20x6 posneti rob, rdeči
      [Pakiranje] => 10.8
      [Sifra] => 201526
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.01
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [832] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160408
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 21.6184
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 30x20x6 posneti rob, rjavi
      [Pakiranje] => 10.8
      [Sifra] => 201527
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.72
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [833] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160378
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.1296
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 30x20x6 posneti rob, sivi
      [Pakiranje] => 10.8
      [Sifra] => 201528
      [Teza] => 135
      [VPC] => 15.68
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [834] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160415
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.143
      [Naziv] => Tla.PRAVOKOTNI 30x20x6 posneti rob, zlati
      [Pakiranje] => 10.8
      [Sifra] => 201529
      [Teza] => 135
      [VPC] => 18.15
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [835] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160606
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.79
      [Naziv] => Tla.Klasik OSEMKOTNIK črni, v=7cm
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 201530
      [Teza] => 144
      [VPC] => 19.5
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [836] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160590
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.79
      [Naziv] => Tla.Klasik OSEMKOTNIK rdeči, v=7cm
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 201531
      [Teza] => 144
      [VPC] => 19.5
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [837] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160583
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 21.1182
      [Naziv] => Tla.Klasik OSEMKOTNIK sivi, v=7cm
      [Pakiranje] => 8.64
      [Sifra] => 201532
      [Teza] => 144
      [VPC] => 17.31
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [838] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160675
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.302
      [Naziv] => Tla.Klasik 3D, 6cm ANTRACIT
      [Pakiranje] => 8.76
      [Sifra] => 201539
      [Teza] => 135
      [VPC] => 19.1
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [839] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160668
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.1064
      [Naziv] => Tla.Klasik 3D, 6cm GRAFIT
      [Pakiranje] => 8.76
      [Sifra] => 201540
      [Teza] => 135
      [VPC] => 18.12
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [840] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160682
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.1064
      [Naziv] => Tla.Klasik 3D, 6cm RJAVI
      [Pakiranje] => 8.76
      [Sifra] => 201541
      [Teza] => 135
      [VPC] => 18.12
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [841] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160651
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 21.5086
      [Naziv] => Tla.Klasik 3D, 6cm SIVI
      [Pakiranje] => 8.76
      [Sifra] => 201542
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.63
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [842] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160705
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.302
      [Naziv] => Tla.Klasik 3D, 6cm TERAKOTA
      [Pakiranje] => 8.76
      [Sifra] => 201543
      [Teza] => 135
      [VPC] => 19.1
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [843] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160699
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.302
      [Naziv] => Tla.Klasik 3D, 6cm ZLATI
      [Pakiranje] => 8.76
      [Sifra] => 201544
      [Teza] => 135
      [VPC] => 19.1
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [844] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160033
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.8982
      [Naziv] => Tla.Klasik "H" ČRNI 6 cm
      [Pakiranje] => 10.29
      [Sifra] => 201545
      [Teza] => 135
      [VPC] => 16.31
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [845] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160026
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.8982
      [Naziv] => Tla.Klasik "H" RDEČI 6 cm
      [Pakiranje] => 10.29
      [Sifra] => 201546
      [Teza] => 135
      [VPC] => 16.31
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [846] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160019
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 17.7998
      [Naziv] => Tla.Klasik "H" SIVI 6 cm
      [Pakiranje] => 10.29
      [Sifra] => 201547
      [Teza] => 135
      [VPC] => 14.59
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [847] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160064
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.8982
      [Naziv] => Tla.Klasik "S" ČRNI 6 cm
      [Pakiranje] => 10.29
      [Sifra] => 201548
      [Teza] => 135
      [VPC] => 16.31
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [848] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160057
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 19.8982
      [Naziv] => Tla.Klasik "S" RDEČI 6 cm
      [Pakiranje] => 10.29
      [Sifra] => 201549
      [Teza] => 135
      [VPC] => 16.31
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [849] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160040
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 17.7998
      [Naziv] => Tla.Klasik "S" SIVI 6 cm
      [Pakiranje] => 10.29
      [Sifra] => 201550
      [Teza] => 135
      [VPC] => 14.59
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [850] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169807
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 24.7172
      [Naziv] => Tla.Klasik "S" v=8cm, ČRNI
      [Pakiranje] => 7.38
      [Sifra] => 201551
      [Teza] => 165
      [VPC] => 20.26
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [851] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169791
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 24.7172
      [Naziv] => Tla.Klasik "S" v=8cm, RDEČI
      [Pakiranje] => 7.38
      [Sifra] => 201552
      [Teza] => 165
      [VPC] => 20.26
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [852] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169166
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 22.6188
      [Naziv] => Tla.Klasik "S" v=8cm, SIVI
      [Pakiranje] => 7.38
      [Sifra] => 201553
      [Teza] => 165
      [VPC] => 18.54
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [853] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160811
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.6802
      [Naziv] => Tla.Klasik OVAL 17,2x11,5x6 rjavi
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201554
      [Teza] => 135
      [VPC] => 19.41
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [854] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160804
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 21.6428
      [Naziv] => Tla.Klasik OVAL 17,2x11,5x6 sivi
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201555
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.74
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [855] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160828
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 26.2544
      [Naziv] => Tla.Klasik OVAL 17,2x11,5x6 zlati
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201556
      [Teza] => 135
      [VPC] => 21.52
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [856] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160781
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 23.6802
      [Naziv] => Tla.Klasik OVAL 11,5x11,5x6 rjavi
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201557
      [Teza] => 135
      [VPC] => 19.41
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [857] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160774
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 21.6428
      [Naziv] => Tla.Klasik OVAL 11,5x11,5x6 sivi
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201558
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.74
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [858] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009160798
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 26.2544
      [Naziv] => Tla.Klasik OVAL 11,5x11,5x6 zlati
      [Pakiranje] => 9.6
      [Sifra] => 201559
      [Teza] => 135
      [VPC] => 21.52
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [859] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072430620
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 18.8002
      [Naziv] => Tla.Klasik ŠESTKOTNIK sivi - novi***
      [Pakiranje] => 8.62
      [Sifra] => 201563
      [Teza] => 135
      [VPC] => 15.41
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [860] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431368
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.4228
      [Naziv] => Tla.Klasik ŠESTKOTNIK črni - novi***
      [Pakiranje] => 8.62
      [Sifra] => 201564
      [Teza] => 135
      [VPC] => 16.74
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [861] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431344
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.4228
      [Naziv] => Tla.Klasik ŠESTKOTNIK rdeči - novi***
      [Pakiranje] => 8.62
      [Sifra] => 201565
      [Teza] => 135
      [VPC] => 16.74
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [862] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431375
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 21.3744
      [Naziv] => Tla.Klasik ŠESTKOTNIK zlati - novi***
      [Pakiranje] => 8.62
      [Sifra] => 201566
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.52
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [863] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431351
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 21.3744
      [Naziv] => Tla.Klasik ŠESTKOTNIK barvni mix - novi***
      [Pakiranje] => 8.62
      [Sifra] => 201567
      [Teza] => 135
      [VPC] => 17.52
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [864] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 2020 P12 - Leoding, E.From
      [Enota_Mere] => pau
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => P12 - Storitev, N: BE004780, Leoding
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999315
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [865] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 1061309-93455047
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ZIDAK 40x29x15 /Seesteiner/ antracit-meliran (storitev-lomlj
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999316
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [866] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Prevoz (polni cca 25 T) CONA 2
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999049
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [867] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431405
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 3
      [MPC] => 72.0288
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100x50x8 grani. siv enoslojni za stopnico
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 201584
      [Teza] => 94
      [VPC] => 59.04
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [868] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431382
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 130.0032
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100x100x8 alps. bel enoslojni za stopnico
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 201585
      [Teza] => 188
      [VPC] => 106.56
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [869] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431399
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 130.0032
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100x100x8 gran. siv enoslojni za stopnico
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 201586
      [Teza] => 188
      [VPC] => 106.56
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [870] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Prevoz-Dodatek za SOLO prevoz CONA 2 in 3
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999050
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [871] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => dan
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Posoja: KLEŠČE za nakladanje
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999051
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [872] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => P21
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PALETA posebna - po naročilu
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999052
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [873] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431412
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 4.2944
      [Naziv] => ROBNIK 5X25X100 ravni, SIVI
      [Pakiranje] => 45
      [Sifra] => 201593
      [Teza] => 30
      [VPC] => 3.52
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [874] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431429
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 4.88
      [Naziv] => ROBNIK 5X30X100 ravni, SIVI
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201594
      [Teza] => 35
      [VPC] => 4
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [875] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431436
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 3.0988
      [Naziv] => ROBNIK 5X20X100 ravni, KLASIK siv
      [Pakiranje] => 45
      [Sifra] => 201595
      [Teza] => 23
      [VPC] => 2.54
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [876] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => ton
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Droblenje in nalaganje
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999053
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [877] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431443
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 4.9288
      [Naziv] => ROBNIK 5X20X100 ravni, KLASIK črn
      [Pakiranje] => 45
      [Sifra] => 201602
      [Teza] => 23
      [VPC] => 4.04
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [878] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431450
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 4.9288
      [Naziv] => ROBNIK 5X20X100 ravni, KLASIK rdeč 
      [Pakiranje] => 45
      [Sifra] => 201603
      [Teza] => 23
      [VPC] => 4.04
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [879] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431467
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 4.9288
      [Naziv] => ROBNIK 5X20X100 ravni, KLASIK rjav
      [Pakiranje] => 45
      [Sifra] => 201604
      [Teza] => 23
      [VPC] => 4.04
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [880] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431474
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 5.6608
      [Naziv] => ROBNIK 5X20X100 ravni, KLASIK zlat
      [Pakiranje] => 45
      [Sifra] => 201605
      [Teza] => 23
      [VPC] => 4.64
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [881] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431986
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 259.5916
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100x100x16 alp. bel enoslojni za stopnico
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201614
      [Teza] => 376
      [VPC] => 212.78
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [882] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072432006
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 259.5916
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100x100x16 gran.siv enoslojni za stopnico
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201615
      [Teza] => 376
      [VPC] => 212.78
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [883] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072432020
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 144.0576
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100x50x16 alp. bel enoslojni za stopnico
      [Pakiranje] => 8
      [Sifra] => 201616
      [Teza] => 188
      [VPC] => 118.08
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [884] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072432044
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 144.0576
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100x50x16 gran. siv enoslojni za stopnico
      [Pakiranje] => 8
      [Sifra] => 201617
      [Teza] => 188
      [VPC] => 118.08
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [885] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431481
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 20.4228
      [Naziv] => Tla.STILAGO INTAKT črno-siv miks, 5cm - 2021
      [Pakiranje] => 11.49
      [Sifra] => 201620
      [Teza] => 115
      [VPC] => 16.74
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [886] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431498
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 5
      [MPC] => 4.209
      [Naziv] => TRAVNA PLOŠČA 40x60x8, naravno siva
      [Pakiranje] => 40
      [Sifra] => 201629
      [Teza] => 27
      [VPC] => 3.45
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [887] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431542
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 103.2974
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA- bazalt; Enostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201645
      [Teza] => 210
      [VPC] => 84.67
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [888] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431634
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 132.3944
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA- bazalt; Dvostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201646
      [Teza] => 210
      [VPC] => 108.52
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [889] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431566
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 103.2974
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA melange; Enostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201649
      [Teza] => 210
      [VPC] => 84.67
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [890] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431573
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 132.3944
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA melange; Dvostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201650
      [Teza] => 210
      [VPC] => 108.52
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [891] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431580
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 103.2974
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA morena; Enostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201651
      [Teza] => 210
      [VPC] => 84.67
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [892] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431597
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 132.3944
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA morena; Dvostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201652
      [Teza] => 210
      [VPC] => 108.52
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [893] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431603
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 103.2974
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA san; Enostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201655
      [Teza] => 210
      [VPC] => 84.67
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [894] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431610
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 132.3944
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA san; Dvostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201656
      [Teza] => 210
      [VPC] => 108.52
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [895] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431627
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 103.2974
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA vulkano; Enostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201657
      [Teza] => 210
      [VPC] => 84.67
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [896] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431170
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 132.3944
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA vulkano; Dvostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201658
      [Teza] => 210
      [VPC] => 108.52
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [897] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => ura
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Delo s STROJEM na našem gradbišču
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999058
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [898] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => -
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PREKLADANJE
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999059
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [899] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009169388
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => 
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 163148
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [900] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => .
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Dodatek k betonu: (gostilec)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999060
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [901] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => m3
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Dodatek za beton:
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999061
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [902] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431672
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK bazalt 110/50/16 dvostransko LEVO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201672
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [903] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431665
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK bazalt 110/50/16 dvostransko DESNO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201673
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [904] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431689
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK bazalt 110/50/16 tristransko lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201674
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [905] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431702
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK melange 110/50/16 dvostransko LEVO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201675
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [906] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431696
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK melange 110/50/16 dvostransko DESNO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201676
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [907] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431719
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK melange 110/50/16 tristransko lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201677
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [908] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431733
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK morena 110/50/16 dvostransko LEVO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201678
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [909] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431726
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK morena 110/50/16 dvostransko DESNO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201679
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [910] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431740
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK morena 110/50/16 tristransko lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201680
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [911] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431764
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK san 110/50/16 dvostransko LEVO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201681
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [912] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431757
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK san 110/50/16 dvostransko DESNO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201682
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [913] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431771
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK san 110/50/16 tristransko lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201683
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [914] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431795
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK vulkano 110/50/16 dvostransko LEVO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201684
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [915] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431788
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK vulkano 110/50/16 dvostransko DESNO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201685
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [916] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431801
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 68.4908
      [Naziv] => Stopnica ANTIK-BLOK vulkano 110/50/16 tristransko lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201686
      [Teza] => 210
      [VPC] => 56.14
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [917] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431818
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 132.3944
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA- bazalt; Tristranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201687
      [Teza] => 210
      [VPC] => 108.52
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [918] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431825
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 132.3944
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA melange; Tristranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201688
      [Teza] => 210
      [VPC] => 108.52
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [919] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431832
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 132.3944
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA morena; Tristranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201689
      [Teza] => 210
      [VPC] => 108.52
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [920] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431849
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 132.3944
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA san; Tristranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201690
      [Teza] => 210
      [VPC] => 108.52
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [921] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431856
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 132.3944
      [Naziv] => Stopnica INTAKT-BLOK-RAVNA vulkano; Tristranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201691
      [Teza] => 210
      [VPC] => 108.52
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [922] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431870
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 96.1116
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK alpsko bela 110/50/16; 2str LEVO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162142
      [Teza] => 225
      [VPC] => 78.78
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [923] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431863
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 96.1116
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK alpsko bela 110/50/16; 2str DESN lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162144
      [Teza] => 225
      [VPC] => 78.78
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [924] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431887
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 96.1116
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK alpsko bela 110/50/16; 3str. lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162145
      [Teza] => 225
      [VPC] => 78.78
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [925] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431900
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 96.1116
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK carbodur 110/50/16; 2str LEVO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162146
      [Teza] => 225
      [VPC] => 78.78
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [926] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431894
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 96.1116
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK carbodur 110/50/16; 2str DESNO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162147
      [Teza] => 225
      [VPC] => 78.78
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [927] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431917
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 96.1116
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK carbodur 110/50/16; 3str lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162148
      [Teza] => 225
      [VPC] => 78.78
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [928] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431931
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 96.1116
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK granit siva 110/50/16; 2str LEVO lom.
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162149
      [Teza] => 225
      [VPC] => 78.78
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [929] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431924
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 96.1116
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK granit siva 110/50/16; 2str DESNO lom
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162150
      [Teza] => 225
      [VPC] => 78.78
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [930] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431948
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 96.1116
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK granit siva 110/50/16; 3str lomljena
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162151
      [Teza] => 225
      [VPC] => 78.78
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [931] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431955
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 168.2746
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK-RAVNA alpsko bela; Tristranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162152
      [Teza] => 225
      [VPC] => 137.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [932] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431962
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 168.2746
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK-RAVNA carbodur; Tristranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162153
      [Teza] => 225
      [VPC] => 137.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [933] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431979
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 168.2746
      [Naziv] => Stopnica PRESTIGE-BLOK-RAVNA granitno siva; Tristranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 162154
      [Teza] => 225
      [VPC] => 137.93
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [934] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072431993
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 259.5916
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100x100x16 carbodur enoslojni za stopnico
      [Pakiranje] => 5
      [Sifra] => 201692
      [Teza] => 376
      [VPC] => 212.78
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [935] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072432013
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 158.6
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100x100x8 carbodur enoslojni za stopnico
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 201693
      [Teza] => 188
      [VPC] => 130
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [936] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072432037
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 175.7532
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100x50x16 carbodur enoslojni za stopnico
      [Pakiranje] => 8
      [Sifra] => 201694
      [Teza] => 188
      [VPC] => 144.06
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [937] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072432051
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 3
      [MPC] => 87.8766
      [Naziv] => Tla.Dekor PRESTIGE 100x50x8 carbodur enoslojni za stopnico
      [Pakiranje] => 7
      [Sifra] => 201695
      [Teza] => 94
      [VPC] => 72.03
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [938] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072432112
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 4.88
      [Naziv] => ROBNIK 5X30X100 ravni, SIVI - nov 2023
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201698
      [Teza] => 35
      [VPC] => 4
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [939] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => PREVOZ - zbirnik (dostava okvirno v 30dneh)
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 999062
      [Teza] => 0
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

  [940] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Stopnica ART-BLOK A5, 120/50/16 - lomljena enostransko 
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201713
      [Teza] => 210
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [941] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Stopnica ART-BLOK A5, 110/50/16 - lomljena dvostransko LEVO
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201714
      [Teza] => 210
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [942] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Stopnica ART-BLOK A5, 110/50/16 - lomljena dvostransko DESNO
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201715
      [Teza] => 210
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [943] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Stopnica ART-BLOK A5, 110/50/16 - lomljena tristransko
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201716
      [Teza] => 210
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [944] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072432150
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, INTAKT, melange, v celoti barvan
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201729
      [Teza] => 36
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [945] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072432167
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, INTAKT, morena, v celoti barvan
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201730
      [Teza] => 36
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [946] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072432174
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, INTAKT, san, v celoti barvan
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201731
      [Teza] => 36
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [947] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072432181
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => ROBNIK 8X20X100 ravni, INTAKT, vulkano, v celoti barvan
      [Pakiranje] => 30
      [Sifra] => 201732
      [Teza] => 36
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [948] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830072432198
      [Enota_Mere] => m2
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => TRAVNA PLOŠČA "Zelena rešitev" 60x20x12cm, naravno siva
      [Pakiranje] => 7.68
      [Sifra] => 201735
      [Teza] => 165
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [949] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 3830009167148
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Palisada ALPSKO BELA-rezana po NAROČIlLU 100/19,5/16 cm
      [Pakiranje] => 0
      [Sifra] => 201737
      [Teza] => 74.5
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA polna
    )

  [950] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Stopnica ART-BLOK A8, 120/50/16 - RAVNA enostranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201750
      [Teza] => 210
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [951] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Stopnica ART-BLOK A8, 120/50/16 - RAVNA dvostransko LEVO
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201751
      [Teza] => 210
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [952] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Stopnica ART-BLOK A8, 120/50/16 - RAVNA dvostransko DESNO
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201752
      [Teza] => 210
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [953] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => 
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 1
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Stopnica ART-BLOK A8, 120/50/16 - RAVNA tristranska
      [Pakiranje] => 10
      [Sifra] => 201753
      [Teza] => 210
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => PALETA EVRO
    )

  [954] => stdClass Object
    (
      [DDV] => 22
      [EAN] => lego
      [Enota_Mere] => kos
      [Enota_Mere2] => m2 
      [Kolicina2] => 2
      [MPC] => 0
      [Naziv] => Betonski blok sestavljiv 180/60/60 cm, ravni zgoraj
      [Pakiranje] => 1
      [Sifra] => 201766
      [Teza] => 1520
      [VPC] => 0
      [Vrsta_palete] => 
    )

)
Cena je120.7556

USPEŠNO!