Polaganje in vgradnja tlakovcev

Priprava podlage je ključnega pomena

Ureditev in utrditev poti, cest ter trgov s tlakovci, je eden najstarejših načinov gradnje. Na številnih področjih graditve in ureditve cest, poti ter parkirišč, pa tudi industrijskih in dvoriščnih tal se prednostno uporabljajo tlakovci. Izbira tlakovca je odvisna od značilnosti prometa ter predvidene obremenitve površin, kakor tudi glede na optični vidik in izbrano tehniko tlakovanja.

Vgradnja in polaganje tlakovcev vsekakor ni enostavno opravilo in je delo, ki ga vsekakor naj opravi strokovnjak. Tlakovec lahko prenese le toliko, kolikor lahko prenese njegova podlaga, zato je zelo pomembno zavedanje, da je priprava podlage ter strokovna vgradnja tlakovcev ključnega pomena za obstojnost tlakovane površine in tudi samih tlakovcev. Polaganje tlakovcev zahteva specifično znanje in izkušnje, hkrati pa za polaganje tlakovcev potrebujemo tudi ustrezno orodje, ki ga nima vsak posameznik kar doma. Pomembno je, da strokovnosti vgradnje betonskih izdelkov ne podcenjujemo, saj nenazadnje urejamo okolje za več 10 let in seveda v prvi vrsti želimo, da bo urejeno kakovostno in obstojno in ne le optično lepo.

Smernice za polaganje

Pri spoznavanju načina vgradnje tlakovcev, so nam lahko v pomoč Smernice za polaganje, ki so namenjene predvsem seznanjanju kupcev o pomembnosti strokovne vgradnje tlakovcev in ne kot navodila za samostojno polaganje tlakovcev, kajti kot smo že navedli, so za vgradnjo tlakovcev potrebna posebna znanja in spretnosti, ki jih polagalci pridobijo z večletnimi izkušnjami v tlakovanju, zato se sami načeloma ne lotevamo polaganja tlakovcev, temveč naročimo to strokovnjaku – polagalcu.

V smernicah za polaganje izvemo, da je vse vrste tlakovcev treba polagati na pravilno pripravljeno in dobro utrjeno peščeno podlago. Dobro pripravljena podlaga s primerno stisljivostjo in ustrezno izdelano drenažo je predpogoj za pravilno vgradnjo.

To je še posebej pomembno v primeru, če bo tlakovana površina povozna, saj je nosilnost tlakovane površine odvisna od njene podlage oziroma od tako imenovane spodnje nosilne plasti. Na povoz­nih in dovoznih površinah so obremenitve veliko večje kot na pohodnih, zaradi neustrezno pripravljene podlage, se teren začne posedati, kar lahko povzroči tudi poškodbe na tlakovcih.

Gospodarnost in trajnost tlakovanih površin z betonskimi tlakovci je, v primerjavi z drugimi oblikami ureditve, velika. Tako so stroški izgradnje in ureditve površin z betonskimi izdelki, gledano na daljše časovno obdobje, nižji od ostalih načinov gradnje oz. ureditve . Za razliko od ostalih načinov, je pri tlakovanih površinah možno tlakovce dvigniti, urediti potrebne napeljave ter enake tlakovce ponovno položiti, s čimer preprečimo ponovne stroške nove zgornje plasti, hkrati gre za optično enako rešitev in poseg praktično ni viden na zgornji tlakovani površini, kar predstavlja zelo gospodaren in hkrati zelo trajen način gradnje.

Ureditev površin z betonskimi tlakovci predstavlja tudi ekološko gledano primerno rešitev. Ekologija je naslednja plus točka za tlakovane površine. Ker je tlakovana površina (tlakovci položeni na pesek, z ustrezno debelino fuge in strokovno pripravljeno podlago) bolj propustna za vodo, kot ostali načini vgradnje (asfalt ali kamen…) in s tem omogoča naravno pronicanje meteornih voda v spodnje plasti zemlje, to posledično zmanjša nevarnost prelivov in poplav in tudi pripomore k razbremenitvi kanalizacijskih sistemov.

Potrebujete pomoč in svetovanje pri izbiri?

Kontaktirajte nas že danes

Kontakt

Pred začetkom polaganja tlakovcev je potrebno vedeti

Naravni materiali in njihove lastnosti

V proizvodnem procesu betonskih izdelkov lahko pride do manjših dimenzijskih odstopanj in odstopanj v strukturi materiala na površini in obarvanosti tlakovca. Zaradi uporabe naravnih materialov v proizvodnji, so odstopanja v barvah in strukturi betonskih izdelkov neizogibna. Da bi se te razlike optično zmanjšale na tlakovani površini in da bi dosegli čim bolj homogeno porazdelitev barv, je potrebno pri polaganju tlakovce jemati in mešati izmenoma iz več palet. Razlike med tlakovci in barvna ter strukturna odstopanja se praviloma izenačijo med samim procesom uporabe in pod vremenskimi vplivi. Razlikam v barvah in strukturi se je tehnično nemogoče izogniti in v nobenem primeru ne vplivajo na kakovost ali ustreznost betonskih izdelkov. Za barvna in strukturna odstopanja zato reklamacije niso upravičene.

Tehnični napotki in pomembna opozorila

Izdelke, za katere se pojavi dvom glede njihove ustreznosti, se ne vgrajuje. Poškodovanih tlakovcev ali tlakovcev z optično napako nikakor ne vgrajujemo. Reklamacije tlakovcev so možne izključno pred vgradnjo.

Pri polaganju tlakovcev moramo biti pozorni na fugo, ki ob obremenitvah prepreči prenašanje bočnih sil na tlakovce. Tlakovane površine praviloma zaključujemo (omejimo) z robniki in tlakovcev ne betoniramo ob robnikih ali zidovih, temveč tudi tukaj poskrbimo za ustrezno širino fuge, ki jo zapolnimo s peskom, da se prepreči prenašanje sil na tlakovce. Pri polaganju tlakovcev tako vedno pazimo na širino fuge, ki mora znašati najmanj 5-8 mm (odvisno od vrste tlaka oz. načina polaganja), fuge se na koncu polaganja zapolnijo s fugirnim peskom! Več o polaganju si lahko preberete v smernicah.

Tlakovane površine običajno zaključujemo z robniki, da preprečimo premike betonskih tlakovcev. Robniki se vgrajujejo skladno z navodili in pravili stroke.

Majhni profili na strani tlakovcev, tako imenovani distančniki, služijo zaščiti dveh skupaj ležečih tlakovcev v postopku proizvodnje, pakiranja ter dobave in transporta. Razdalja distančnika je manjša, kot je priporočena fuga pri polaganju tlakovcev, zato je pomembno vedeti, da distančnik ni zagotovilo za ustrezno debelino fuge, fuga mora biti minimalne širine 5 mm.

Pri urejanju okolice in vrta je prav tako pomembno, da se dela opravijo v pravem vrstnem redu. Pred končno ureditvijo in zasaditvijo vrta, je tako priporočljivo zaključiti z vsemi gradbenimi deli, sicer se lahko posajene rastline in zelenice poškodujejo. Travo, okrasno grmičevje in cvetlice tako sadimo šele nato, ko bodo robniki in tlakovci že položeni.