Linija Titan

Tlakovci lahko tudi čistijo zrak.

Tudi v Sloveniji včasih vsebnost strupenih dušikovih oksidov presega dovoljene mejne vrednosti. Najpogostejši vzrok, da je temu tako, je promet.

Tlakovec s tehnologijo Titan Podlesnik (Patentirano od leta 2012), pod vplivom sonca in njegovih žarkov, omogoča reakcijo, ki prispeva k čiščenju zraka na območju, kjer je tlakovec vgrajen.

V podjetju TLAKOVCI PODLESNIK smo se iz okoljevarstvenega razloga odločili, da proizvedemo tlakovec, ki lahko pozitivno vpliva na okolje, kjer je vgrajen. V sodelovanju s slovenskim strokovnjakom: Cinkarno Celje d.d. smo razvili tlakovec, ki zaradi svoje sestave in dodatka TiO2, pripomore k zmanjšanju onesnaževanja zraka, saj zdravju škodljive dušikove okside (NOx) pretvarja v nestrupeni nitratni ion (NO3) in deluje na principu FOTOKATALIZE. Fotokataliza je naravni pojav, pri katerem snov, ki se imenuje fotokatalizator, ob vplivu svetlobe spreminja hitrost kemijske reakcije. Z uporabo svetlobne energije fotokatalizatorji povzročajo nastanek reagentov, ki razkrojijo organske in anorganske snovi, ki se nahajajo v atmosferi ali na površini izdelka (tlakovca). Osnova postopka je torej fotokatalitični efekt, ki pod vplivom dnevne svetlobe zaradi sprožene fotokatalitične reakcije, zdravju škodljive dušikove okside (NOx) pretvarjajo v nestrupeni nitratni ion (NO3). V sončnem vremenu se lahko s fotokatalizo iz zraka odstrani do 90 % dušikovih oksidov in škodljivih organskih spojin, kot so različni aldehidi, kancerogeni benzen in druge aromatske spojine v izpušnih plinih avtomobilov. S fotokatalizo se odstranjujejo tudi nevarne spojine smoga. Tudi v slabem vremenu, kadar sonce ne sije direktno in je torej UV sevanje majhno, se še vedno odstrani do 70 % škodljivih snovi. Pomembno je vedeti, da je fotokatalitični efekt ob prisotnosti UV sevanja trajen proces, saj se katalizator s časom ne porablja. Poleg tega, da v zraku razgrajuje plinske škodljive snovi (NOx) in hlapne organske spojine (VOC), dodatek nano-delcev titanovega dioksida (TiO2) deluje tudi na tekoče in pastozne organske snovi ter razgrajuje biološki material. Praktično nevidni filmi olj in maščob, zaradi katerih se površine oprijemlje umazanija, se razkrojijo oz. razgradijo. To pomeni, da takšen tlakovec ustvarja efekt “odvračanja umazanije” tako imenovan samočistilni efekt. Zaradi dodatnega hidrofobnega efekta se organska umazanija ne oprijemlje površine tlakovca. Izpiranje na površini vezanega titanovega dioksida je tako praktično onemogočeno. Na ta način je zagotovljeno trajno fotokatalitično delovanje površine tlakovcev. Fotokatalizator se dodaja in veže v betonsko mešanico preko dodanih veziv, pri čemer pa se kemično ne spremeni. Nano-kristalinični fotokatalizator se pri kemijski reakciji razgradnje škodljivih snovi ne troši in ostaja nespremenjen. Fotokatalitično delovanje tlakovcev Titan je torej zagotovljeno v celotni življenjski dobi tlakovca. Takšen tlakovec le na videz ni drugačen od običajnega tlakovca, saj ima odlične samočistilne lastnosti, obstojno hidrofobno površino in učinkovito fotokatalitsko razgrajuje anorganske in organske spojine najsi bodo v zraku ali na površini izdelka. Z vgradnjo takšnih tlakovcev lahko vsi aktivno prispevamo k varovanju okolja!

Testi so pokazali, da tlakovana površina, ki je fotokatalitično učinkovita v velikosti 200 m2 v enem letu razgradi tolikšno količino škodljivih snovi, kot jo ustvari osebni avto v enem letu s 15.000 prevoženimi kilometri. Naj omenimo, da lahko to vrsto tehnologije izdelave betonskih tlakovcev uporabimo pri vseh tlakovcih, ne glede na barvo, dimenzijo ali vrsto obdelave. Z betonskimi izdelki s tehnologijo TITAN TLAKOVCI PODLESNIK ne prispevamo le k ureditvi in večji uporabnosti zunanjih površin, temveč tudi ravnamo okolju prijazno. Strokovnjaki vidijo v polaganju takšnega tlakovca z aktivnim fotokatalitičnim delovanjem smiselno dopolnitev že vpeljanih ukrepov za zmanjšanje visokih koncentracij dušikovih oksidov v zraku. Tako se nam odprejo številne koristne možnosti uporabe.

Lastnosti tlakovca s tehnologijo TITAN Podlesnik:

  • Razgradi škodljive snovi v zraku.
  • Razkroji organske snovi.
  • Površina deluje močno hidrofobno, zaradi tega se površine tlakovca oprime manj umazanije.
  • Fotokatalizator se med fotokatalitično reakcijo ne porablja.
  • Efekt traja vso življenjsko dobo tlakovca.
  • Proces deluje samočistilno-higienično. Zavira rast alg in glivic.
  • Je prijazen za okolje in zdravje. Pomaga pri razkroju škodljivih snovi v zraku.
  • Postopek izdelave in dodatki niso strupeni. Zdravstvenih tveganj pri uporabi v proizvodnji betonskih tlakovcev ni.
  • Videz betonskega izdelka zaradi dodatkov ni prizadet (spremenjen).
  • Dodatki nimajo nobenega vpliva na druge uporabne lastnosti cementa ali betona.