Urejanje javnih površin

Javne površine so poseben segment v ureditvi okolja

Javne površine so poseben segment v ureditvi okolja, predstavljajo zasnove ureditve okolja v smislu reprezentativnega videza in pridobitve uporabnosti javnih površin. Urejene javne površine pridobivajo na pomenu, saj so slika in vizitka določenega kraja, mesta ali vasi. Po drugi strani pa urejena javna okolja služijo nam vsem, zato je potrebno težiti k estetsko lepi ureditvi, predvsem pa k uporabnosti in dolgotrajni obstojnosti materialov, s katerim bo javno okolje oblikovano in urejeno. Beton na primer je material, ki nudi številne možnosti obdelave in ponuja širok, skoraj neskončen spekter vizualnih možnosti obdelave in oblikovanja, hkrati tudi predstavlja izjemno odporen material z razmeroma enostavno vgradnjo oz. zamenjavo.

Pri dizajnu urejanja okolja so seveda možnosti skoraj neskončne, pri betonskih izdelkih lahko izbiramo med različnimi stili oz. obdelavami betona in betonskih tlakovcev, kot so staran beton, peskan beton, brušeno-peskan beton… Različno obdelane betonske izdelki smo mi združili v posamezne Linije izdelkov (Antik, Prestige, Intakt, Granito, ArtTlak, Klasik…), znotraj ene Linije lahko izberemo izdelke za pohodne in dovozne poti ter pripadajoč robnik, stopnico ali zidak v enakem stilu in sovpadajočem videzu.

Za ureditev pohodnih javnih površin, kot so mestne ulice in trgi, priporočamo betonske plošče večjih formatov, to so plošče DEKOR in DEKOR Prestige v dimenzijah: 100/50/8 cm, 100/50/16 cm, 100/100/8 cm in 100/100/16 cm, ki mestne poti in promenade opremijo ne le funkcionalno temveč tudi stilsko lepo, reprezentativno in posebno.

Tlakovci vsekakor predstavljajo prednost v ureditvi dovoznih poti in pločnikov javnih objektov in površin, saj so položeni na pesek in se lahko v primeru potrebnih napeljav, popravil ali sprememb v ureditvi, tudi brez večjih težav odstranijo in ponovno položijo. Prav tako betonski tlakovci ostanejo veliko let lepi, predvsem pa obstojni (seveda, če so proizvedeni in položeni kakovostno). Tlakovce se običajno tekom let zamenja iz vidika estetike, novih oblik, barv in obdelav in ne iz vidika nefunkcionalnosti.

Beton pa ponuja tudi možnost individualne zasnove in kreativnosti v urejanju javnih površin

Tako lahko iz betona izdelamo tudi produkt po meri, kjer gre za idejo naročnika oz. projektanta ali arhitekta, ki nariše in izdela načrt ekskluzivnega betonskega izdelka. Gre za edinstveno betonsko kreacijo, lahko bi rekli kar neke vrste »spomenik«, ki je izdelan za določen projekt in je enkraten, kot so to razne fontane, pitniki, korita, vidne betonske stene, betonski umivalniki, pulti, betonska sedala in klopi, stopnišča, betonski stebri in ograjni elementi po meri, pa tudi betonske pohodne plošče velikih formatov in betonske fasade.

Urejena urbana okolja tako zmeraj bolj pridobivajo na pomembnosti, ne le zaradi optičnega vidika urejenega okolja temveč tudi zaradi optimalne rabe. Tako načrtovana in urejena okolja, lahko pomagajo občanom pri gibanju in na splošno izboljšajo kakovost življenja v mestih in ostalih naseljih. Še posebej lahko optimalno načrtovana ureditev okolja prispeva h kakovosti bivanja prebivalcev, ki so gibalno omejeni zaradi fizičnih lastnosti, kot so invalidnost ali slepota in slabovidnost. Tako lahko ustrezno označene poti s taktilnimi vodilnimi in opozorilnimi betonskimi ploščami, pomagajo slepim in slabovidnim pri njihovem gibanju v urbanem okolju. Prav tako lahko sprehajalci ali občani na sedalih ob mestni ulici ali trgu posedimo in si za trenutek odpočijemo, naredimo požirek vode iz mestnega pitnika, preden nadaljujemo sprehod po tlakovani in urejeni mestni ulici – vse to in še veliko več predstavljajo urejene javne površine in oblikovana urbana mestna jedra, ki nam urejena dajejo občutek skrbi za dobrobit vseh prebivalcev in obiskovalcev javnih površin, hkrati smo pa lahko tudi ponosni nanje v kolikor so urejena kakovostno, uporabno in estetsko lepo.

Pri urejanju javnih površin je smiselno in pomembno, da javne objekte, mestne ulice, trge, parke in na splošno objekte uredimo z domačimi proizvodi. Lokalnimi izvajalci in proizvajalci, slovenskimi umetniškimi idejami in slovenskimi izdelki ter izvajalci, da hkrati spodbujamo domače in krepimo lastno gospodarstvo. Imamo zelo dobre slovenske izdelke in izvajalce, naj domači izdelki in domače delo zaživijo v mestnih ulicah, parkih in trgih, kjer bomo jih s ponosom predstavljali obiskovalcem, turistom in domačim prebivalcem.

Potrebujete pomoč in svetovanje pri izbiri?

Kontaktirajte nas že danes

Kontakt

Mestna jedra naj bodo urejena kakovostno, zdravju prijazno in uporabno in to s slovenskimi proizvodi.

Trend urejanja zunanjih površin gre tudi v smeri združitve sodobnega dizajna in okoljevarstvenega učinka vgrajenih elementov. Številni naši izdelki lahko prispevajo h kakovostnejšemu bivanju v okolju, še posebej bi izpostavili betonske izdelke, ki čistijo zrak na območju kjer so položeni. V podjetju se tako trudimo tudi v smeri varstva okolja, v ta namen smo tudi pred leti razvili in trgu ponudili tlakovec, ki prispeva k čistejšemu zraku, ki ga dihamo.

Fotoaktivni tlakovec

Gre za fotoaktivni tlakovec (Titan Tlakovci Podlesnik, Patentirano 2012), ki pomaga očistiti zrak, na področju kjer je vgrajen. Deluje na osnovi fotokatalize. Fotokataliza je naravni pojav, pri katerem snov, ki se imenuje fotokatalizator, ob vplivu svetlobe spreminja hitrost kemijske reakcije. S pomočjo svetlobne energije fotokatalizatorji povzročajo nastanek reagentov, ki razkrojijo organske in anorganske snovi v atmosferi ali na površini izdelka (v tem primeru tlakovca). Temelj postopka je fotokatalitični učinek, ki pod vplivom dnevne svetlobe zaradi sprožene fotokatalitične reakcije zdravju škodljive dušikove okside (NOx) pretvarja v nestrupeni nitratni ion (NO3-).

V sončnem vremenu lahko fotoaktivni tlakovci (na področju kjer so položeni) iz zraka odstranijo do 90 odstotkov dušikovih oksidov in škodljivih organskih spojin, kot so različni aldehidi, rakotvorni benzen in druge aromatske spojine v izpušnih plinih avtomobilov, ter nevarne spojine smoga. V slabem vremenu, ko sonce ne sije neposredno in je UV-sevanje majhno, pa se lahko odstrani do 70 odstotkov škodljivih snovi. Fotokatalitični učinek je ob prisotnosti UV-sevanja trajen proces, saj se katalizator s časom ne porablja oziroma troši.

Raziskave in meritve aktivnosti betonskih izdelkov so pokazale da fotoaktivna površina, ki vsebuje UF TiO2 lahko v povprečju razgrajuje 5 do 7 mg NOx/m2/h. Ob optimalnih pogojih so lahko te vrednosti še nekoliko višje. Za naše izračune smo privzeli srednjo vrednost in sicer 6 mg NOx/m2/h. Ob upoštevanju, da je povprečna letna sončna osvetljenost v Sloveniji 2000 ur, se da izračunati, da vsak m2 vgrajene fotoaktivne površine na leto razgradi 12 g NOx. Poudariti je potrebno, da fotokataliza deluje podnevi tudi ko ni direktnega sonca, vendar je pri direktno izpostavljenosti sončnim žarkom učinkovitost najvišja. Iz raziskav in meritev lahko ugotovimo, da pri individualnih hišah vgradnja tlakovcev na parkirnih in drugih površinah v bistvu očisti takšno količino NOx, ki jih ob povprečni uporabi proizvede en osebni avto. Po drugi strani pa lahko rečemo, da bi trgovska središča z uporabo fotoaktivnih tlakovcev za svoje parkirne površine, očistila vse NOx, ki nastanejo medtem ko stranke pridejo nakupovati v centre s svojimi osebnimi avtomobili (raziskave in meritve so bile izvedene s strani strokovnjakov podjetja Cinkarna Celje, s katero smo sodelovali v tem projektu). Tehnologijo lahko v podjetju Tlakovci Podlesnik vgradimo v katerikoli tlakovec, videz in stil izdelka se s tem ne spremenita.

K razbremenitvi okolja prispeva tudi linija s tlakovci EKO, tlakovci EKO (Eko Klasik, Eko Natura) so zasnovani z večjimi distančniki, ki pri polaganju tlakovca vzpostavljajo utrjeno površino vendar z veliko fugo, ki omogoča odtekanje – pronicanje meteorne vode skozi zgornjo plast površja (tlakovca) v zemljo ter tako spodbuja naravni način odtoka meteornih voda v spodnje plasti zemlje in s tem prispeva k razbremenitvi kanalizacije.

Trend urejanja zunanjih površin gre v smeri združitve sodobnega dizajna in okoljevarstvenega učinka vgrajenih elementov. Na tem mestu bi izpostavili predvsem slednje: skrb za naravo in naravno okolje, ta nas združuje vse, ne glede na dizajn ali stil in individualnost, ki pripada posamezniku.